• Värmlandssamverkan

Värmlandssamverkan presenterade budget för Region Värmland
Budget för 2020

Under måndagens regionstyrelsemöte presenterade Värmlandssamverkan sin budget för Region Värmland. Målet med budgeten är ett levande Värmland med fokus på utveckling, kvalité och ansvar. Regionbildningen med en större organisation och ett bredare uppdrag ger nya möjligheter till tillväxt, hållbar utveckling, ett hälsosamt liv och bra jämställd vård. Samtidigt är bedömningen att Sverige nu är på väg in i en svagare ekonomisk utveckling, där högkonjunkturen mattas av, vilket även påverkar oss i Värmland.


- Det är viktigt att vi inte blundar för de utmaningar vi står inför. Vi satsar på utveckling för att hålla en hög kvalitet i vår verksamhet och för att klara de utmaningar vi står inför, säger regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M).


Värmlandssamverkan väljer att utveckla istället för att avveckla. I budgeten satsar vi på digitalisering, förebyggande och hälsofrämjande arbete. Pengarna ska användas till aktiviteter som leder till varaktiga och hållbara förändringar i Region Värmlands verksamheter i syfte att sänka framtida kostnader och öka kvalitet och tillgänglighet.


Samtidigt är det viktigt med ett positivt budgetresultat, för att skapa en beredskap att möta framtida utmaningar och oförutsedda händelser. Värmlandssamverkan budget är i riktning med en god ekonomisk hushållning där pengarna används till rätt saker och på ett effektivt sätt.


Budgetbeslut tas i fullmäktige den 17:e juni.


Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M), 070-662 91 93 Stina Höök (M), 070-273 70 50

Ola Persson (C), 070-672 50 27

Marianne Utterdahl (SIV), 072-566 77 59

Elisabeth Kihlström (KD), 070-550 56 65

Eva Julin Dombrowe (L), 070-590 44 21 Jesper Johansson (MP), 072-254 55 71