• Värmlandssamverkan

Värmlandssamverkan föreslår satsning för att utveckla sjukvårdenVärmlandssamverkan föreslår att Region Värmlands budget för hälso-och sjukvården 2019 ökar med 100 miljoner kronor. Vi ser fortsatt stora behov av att sjukvården i Värmland utvecklas för att nå målen om kvalitet och tillgänglighet till rimliga kostnader.


Det omfattande utvecklingsarbete som pågår utifrån hälso- och sjukvårdens utvecklingsplan, är ett redskap för att skapa framtidens vård ur ett befolknings-och behovsperspektiv. Förändrings- och utvecklingsarbetet måste fortsätta och det kostar också pengar, därför är det viktigt att medel kan avsättas.


Vi i Värmlandssamverkan uppskattar det intensiva arbete som sker för att öka kvaliteten och tillgängligheten samtidigt som kostnadsutvecklingen dämpas. 

Satsningen på 100 miljoner kan ske samtidigt som god ekonomisk hushållning kan upprätthållas. Det är viktigt att Region Värmland långsiktigt har en god ekonomisk utveckling för att klara långsiktiga utmaningar.


Värmlandssamverkan Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93 Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56

Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59 Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65 Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87

Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52