• Värmlandssamverkan

Politiskt initiativ; Utveckla den nära vården i Värmland

Vi i Värmlandssamverkan (M, C, SiV, KD, L & MP) vill stärka och utveckla den nära vården i Värmland. Vi vill att alla våra vårdcentraler, i större orter såväl som i glesbygd, ska ha möjlighet att blomstra. Idag har vi vårdcentraler som organisatoriskt drivs tillsammans med en större vårdcentral. Dessa vårdcentraler är bland annat Ekshärad, Nysäter, Nybble och Åmotsfors. Vi vill utreda möjligheten för dessa vårdcentraler att verka som egna enheter.


Vi tror på det dagliga lednings- och styrningsarbete som är så nära medarbetarna som möjligt, för att skapa delaktighet och engagemang på våra vårdcentraler. Genom att i största möjlighet sammanbinda befogenheter och ansvar möjliggörs en medarbetardriven utveckling.” - Marianne Utterdahl (SiV), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden


Med den organisation vi har idag följs inte de sammankopplade vårdcentralerna upp som enskilda enheter. Detta gör det svårt att följa den utveckling som sker på de mindre enheterna.


Genom att låta alla våra vårdcentraler stå på egna ben, kan vi enklare följa upp dem. Både när det gäller tillgänglighet, kvalité, patientnöjdhet och de enskilda enheternas arbetsmiljö. Det är också en möjlighet för att se över vad varje enskild vårdcentral behöver.” Eva Julin Dombrowe (L), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden


En länsgemensam funktion är under uppbyggande, som har till syfte att stödja bemanning och arbetet för att bli oberoende av hyrläkare. Vi behöver såväl större som mindre vårdcentraler samt mobila enheter, för att hela Värmland ska leva, och för att upprätthålla trygghet hos befolkningen.


Därför föreslår vi i Värmlandssamverkan att ge regiondirektören i uppdrag att utreda hur vårdcentralerna kan drivas och följas upp som självständiga enheter, och samtidigt ingå i det regionövergripande lednings- och utvecklingsarbetet. Värmlandssamverkan i hälso- och sjukvårdsnämnden Marianne Utterdahl (SiV), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Eva Julin Dombrowe (L), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Henrik Samuelsson (M) Jens Östergren (C) Mattias Jansson Fröding (KD) Robert Halvarsson (MP)