• Värmlandssamverkan

Utred ett eventuellt medlemskap i Sveriges vattenkraftskommuner och regioner

Uppdaterad: 11 jun 2019
Politiskt initiativ:

Väl fungerande och starka regioner är avgörande för en hållbar tillväxt, god service och välfärd i hela landet. Det är genom att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften som vi skapar bättre förutsättningar för företagande, innovationer och investeringar.


Region Värmland har en viktig roll att med planer, bidrag och initiativ möjliggöra en så bra utveckling som möjligt. En viktig del i det arbetet är att både vi som bor och verkar i Värmland samt resten av landet, ser att Värmland har en viktig ekonomisk roll. Bilden av landsbygd är bitvis felaktigt negativ i den nationella debatten. En orsak till det är att naturresursernas bidrag till landets ekonomi inte är synliga på samma sätt som man kan se kontorsskrapor och produktionsanläggningar vid storstäderna.


1999 bildades föreningen Sveriges vattenkraftskommuner och regioner. Föreningen har i dag 34 medlemmar och är en partipolitiskt obunden organisation. Föreningens målsättning är att införa regionala skattebaser, dvs att regionerna ska få del av de inkomster som vattenkraften skapar. Tanken är bland annat att regionala skattebaser kan stärka ekonomin för landsbygdsregioner och landsbygdskommuner.


Vi ser att föreningen driver ett arbete som på många sätt kan stärka Värmland och därför bör vi utreda ett regionmedlemskap i Sverige vattenkraftskommuner och regioner.


Värmlandssamverkan förslår:

att förvaltningen får i uppdrag att utreda ett eventuellt regionmedlemskap i föreningen Sveriges vattenkraftskommuner och regioner.