• Värmlandssamverkan

Solenergi på landstingets byggnaderLandstinget i Värmland har höga ambitionsnivåer när det kommer till klimatpåverkan. Därför lägger Värmlandssamverkan ett initiativ om att bidra till att minska klimatpåverkan genom solenergi och samtidigt skapa en långsiktig och hållbar energiförsörjning. 


Solenergi kan tillvaratas i form av värme med hjälp av solfångare, och i form av elektricitet med hjälp av solcellspaneler. Priset på solcellspaneler har sjunkit kraftigt det senaste decenniet. Dessutom finns statliga bidrag att söka till investeringar i solcellspaneler som i dagsläget kan täcka 30 % av investeringskostnaden. Ett ökat tillvaratagande av solenergi i samhället kan ersätta icke förnybara energikällor och på så sätt skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning.


- Landstinget i Värmland har många byggnader som bör kunna förses med solcellspaneler på taken och kanske även på ytterväggar. Det gäller både sjukhusbyggnader, vårdcentraler och andra byggnader, säger Jesper Johansson (MP), landstingsråd. 


Genom att tillvarata egna möjligheter till energiproduktion kan Landstinget i Värmland minska inköpen av el och bli mer självförsörjande. Det skulle också bidra till att den förnybara el som produceras på andra håll räcker till exempelvis den omfattande elektrifiering av fordon som kommer att behövas för att minska samhällets klimatpåverkan. Solenergi är också ett av de sex områden som i Strategin för smart specialisering pekas ut som särskilt viktiga för forskning och utveckling i Värmland.


-  Värmlandssamverkan ser stor potential i att tillvarata solenergi på landstingets fastigheter och det bör vi göra i största möjliga utsträckning, säger Jesper Johansson (MP).


Värmlandssamverkan Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52 Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93 Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56 Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59 Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65 Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87