• Värmlandssamverkan

(S) och (V) vill styra Region Värmland utan budget

Landstingets verksamheter behöver få bra förutsättningar för att planera sin verksamhet inför 2019. Vi i Värmlandssamverkan tar ansvar och vill ge dem de förutsättningarna med den budgeten vi lägger nu, säger landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M). 

På dagens landstingsfullmäktige under ärendet Regionplan och budget 2019 yrkade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på återremiss av ärendet för ytterligare beredning trots att ärendet arbetats fram sedan i februari. 


– (S) och (V) har haft gott om tid på sig att göra inspel och komma med förslag till hur budgeten ska se ut, säger Marianne Utterdahl (SiV), ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet.


–  Men nu vill de istället gå till val utan att berätta för värmlänningarna hur de tänker sig att styra regionen vid en eventuell valvinst. De har inte heller något eget budgetförslag, fyller Jesper Johansson (MP) landstingsråd i. 


Ärendet med Regionplan och budget för 2019 har beretts under våren.  – Ärendet har varit uppe i landstingsstyrelsen arbetsutskott sju gånger och på landstingsstyrelsen fyra gånger, säger Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i sjukhusutskottet. Både i LSAU och LS har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ledamöter. 

Förslag som ligger till fullmäktige för regionplan och budget 2019 är väl genomarbetat och i balans. 


– Planen pekar ut hur verksamheterna ska utvecklas positivt på en rad områden, säger Gert Ohlsson (L) ordförande i folkhälso- och tandvårdsutskottet. 


Värmlandssamverkan  Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93 Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56

Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59 Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52 Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65 Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87