• Värmlandssamverkan

Pressmeddelande: Värmlandssamverkan vill se ett Schyst Region Värmland!

Pressmeddelande 10 december 2018

När nu den nya regionen bildas den 1 januari vill Värmlandssamverkan se ett omfattande konkret arbete kring hur vi möter varandra respektfullt. 


Varje dag sker inom organisationen en enorm mängd möten mellan enskilda personer och grupper, direkt och indirekt, personligt, digitalt och via text och bild. Att varje givet möte upplevs som respektfullt av de som möts är inte något som sker av sig själv och även om ambitionen och önskan finns om ett respektfullt möte så är det inte alltid så enkelt.


Region Värmland kommunalförbund arbetade 2014 fram handboken ”Schyst - jämlik kommunikation”. Schyst är ett pedagogiskt verktyg till stöd för organisationer att bli mer jämlika och jämställda i all sin verksamhet. Handboken har tryckts i 30 000 exemplar och spridits i hela landet.


Enkelheten och tydligheten har gjort att det är lätt att ta till sig och därefter på egen hand få upp ögonen för hur kommunikationen kan ske på ett mer jämlikt sätt, säger Stina Höök (M).


Som ett stöd för att arbeta med och utveckla ett förhållningssätt kring respektfulla, jämlika och jämställda möten föreslår Värmlandssamverkan att konceptet Schyst används.


- Vi anser till att börja med att Schyst kommunikation ska användas som ett steg i introduktionen av alla förtroendevalda som har uppdrag i Region Värmland, säger Elisabeth Kihlström (KD).


Därefter föreslår Värmlandssamverkan att Region Värmland tar fram förslag på hur Schyst kan användas i hela organisationer. Samt särskilt utreder om det, tillsammans med företrädare för medarbetarna i hela Region Värmland, behöver tas fram särskilt anpassat material för olika delar av organisationen, likt Schyst idrott. Det skulle exempelvis kunna handla om Schyst Vård.


Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M), 070-662 91 93 Stina Höök (M), 070-273 70 50

Ola Persson (C), 070-672 50 27

Marianne Utterdahl (SIV), 072-566 77 59

Elisabeth Kihlström (KD), 070-550 56 65

Eva Julin Dombrowe (L), 070-590 44 21 Jesper Johansson (MP), 072-254 55 71


Bild från dagens pressträff: Elisabeth Kihlström (KD) & Stina Höök (M)