• Värmlandssamverkan

Pressmeddelande: Ambulansförändringar stoppas

Uppdaterad: apr 9

Vi i Värmlandssamverkan (M, C, SiV, KD, L & MP) har beslutat om att starta en ny beslutsprocess för förändringar i ambulanssjukvården. Vi menar att vi blir bättre tillsammans. Därför behöver vi respektera varandras arbete, se vår roll i helheten, samarbeta tillsammans och förstå att alla är viktiga. Vår ambition är att lyssna och kommunicera.


Vi har därför beslutat att stoppa förändringen i ambulanssjukvården, och starta en helt ny process. Denna kommer att inledas så snart det är möjligt efter den pågående Corona-krisen. Vår avsikt är då att ha en genomgripande dialog med samtliga kommuners politiska ledning. I denna dialog kommer vi att öppna för en gemensam process, så att lokalsamhället inkluderas. Syftet är att samråda kring de lokala behoven och förutsättningarna, och därifrån ta fram en gemensam målbild för ambulanssjukvården i länet. Det som framkommer i dessa dialoger kommer att ligga till grund för fortsatt beslutsprocess i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Värmland.

Nu vill vi ta vara på denna situation som en ny möjlighet och därigenom utveckla ambulanssjukvården och våra samverkansarenor. Vi vill bidra till ett Värmland där alla ges förutsättningar till ett gott liv, nu och i framtiden, och där invånarna har tillit och förtroende för vårt arbete – Marianne Utterdahl (SiV)

Vi vill bidra till ett Värmland där invånarna har tillit och förtroende för vårt arbete. Vi arbetar för att nå trygga och nöjda invånare i länet. Därför behöver vi i alla våra verksamhetsplaneringar lyfta blicken och se på behov och möjligheter utanför verksamhetsmässiga områden. – Eva Julin Dombrowe (L)

För Värmlandssamverkan i hälso- och sjukvårdsnämnden Marianne Utterdahl (SiV), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden 072-566 77 59 Eva Julin Dombrowe (L), 2:a vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden 070-590 44 21