• Värmlandssamverkan

Politiskt initiativ: Stimulera Region Värmlands personal till hållbart resande


Pressmeddelande 24 juni 2019

Värmlandssamverkan vill underlätta hållbara resor till jobbet


Värmlandssamverkan (M, C, SiV, KD, L och MP) vill att anställda i Region Värmland erbjuds förmånscyklar mot bruttolöneavdrag. Partierna vill också utreda möjligheterna att mot bruttolöneavdrag erbjuda månadskort i kollektivtrafiken och leasing av bil med låg miljö- och klimatbelastning. Ett politiskt initiativ om detta har därför skickats till regionstyrelsen idag.


- Vi vill underlätta för våra anställda att ta sig till jobbet på ett hållbart sätt, säger Ola Persson (C), regionråd med ansvar för personalfrågor. Det är också ett sätt att stärka regionens attraktivitet som arbetsgivare.


Ytterligare information:

Ola Persson (C), regionråd med ansvar för personalfrågor, 070-672 50 27