• Värmlandssamverkan

Politiskt initiativ; Stadstrafik Hammarö - Karlstad

Hammaröleden är idag hårt belastad av bil- och busstrafik ca 1+1 timme under morgonrusningen och eftermiddagstrafiken. Detta beror främst på att Hammarö har vuxit starkt under de senaste 20 åren och har nu ca 16 200 invånare.


När Hammaröleden byggdes för 40 år sedan var trafikbilden och belastningen en helt annan. Nu behövs både ”smartare” kollektivtrafik- och bättre infrastukturlösningar för att trafiksituationen ska bli gynnsam. En strävan ska också vara att bussen ska gå nära där invånarna bor!


69% av Hammarös arbetstagare pendlar till arbete på annan ort, främst Karlstad. Alla Hammarös gymnasieelever och även en del grundskoleelever är dagligen beroende av goda bussförbindelser mellan kommunerna. Boende i Karlstads nya bostadsområde Varvet och de som har sitt arbete på Packhusgatan saknar idag stadsbusstrafik.

Sedan regionbildningen hanteras Värmlandstrafik och Karlstads stadsbuss inom samma organisation. Detta öppnar möjligheterna för en ny samordning av kollektivtrafiken för allas bästa.


Ambitionen är att människor smidigt ska kunna resa ”torg till torg” och enkelt kunna byta till annan förbindelse inom Karlstad eller längre ut i världen. Avstånden mellan kommunernas centrum är kort.


Detta förslag är ett led i att öka kollektivtrafikanvändandet och lindra den trafikbelastning som uppstår i rusningstrafik både till och från Hammarö, men även på Packhusgatan.

Vi föreslår att kollektivtrafiknämnden ger regiondirektören i uppdrag att:


• utreda hur Karlstads tätortstrafik kan utvidgas till Hammarö och eventuellt andra lämpliga områden för att uppnå ett ökat kollektivtrafikresande eller andra vinster för resenärer, ekonomi eller miljö,

• presentera förslag på hur den eventuella tätortstrafiken till Hammarö kan angöra Stora torget i Karlstad,

• utreda och föreslå anpassningar av befintliga linjer på Hammarö (900, 901, 902, 904, 911, 914).


För Värmlandssamverkan i kollektivtrafiknämnden

Jesper Johansson (MP) Margareta Nisser Larsson (M) Anna-Lena Carlsson (C) Hans Nilsson (SIV) Kenth Carlsson (KD) Henrik Lindblom (L)