• Värmlandssamverkan

Politiskt initiativ; Social innovation för ett hållbart Värmland

Social innovation, socialt företagande, socialt entreprenörskap är olika namn på innovation av tjänster eller produkter för att lösa ett samhällsproblem. Det handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till medborgarna. Fritidsbanken och Missing people är två exempel på sociala innovationer under senare år.


- För att stärka sociala företag och sociala innovationer i hela Värmland vill vi i Värmlandssamverkan utreda förutsättningarna att i bred samverkan ta fram en regional handlingsplan för sociala innovationer, säger Monika Bubholz (MP), ersättare i regionala utvecklingsnämnden.


- Det är viktigt att vi skapar goda möjligheter för sociala innovationer. De utmaningar vi står inför kräver att vi tänker nytt för att möjliggöra god välfärd oavsett var man bor och verkar i Värmland, säger Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Värmlandssamverkan i regionala utvecklingsnämnden Monika Bubholz (MP), 076- 126 01 02 Stina Höök (M), 070- 273 70 50 Erik Evestam (C) Sebastian Hidén (SIV) Sara Kihlström (KD) Marianne Åhman (L)