• Värmlandssamverkan

Politiskt initiativ; Utveckla stödet för kulturen!

Uppdaterad: apr 14

Värmlandssamverkan i kultur- och bildningsnämnden vill att det skapas en kulturkarta och att Region Värmland utreder hur ett utvecklat stöd till kulturutövare kan organiseras.

- Den påverkan som coronakrisen har på kulturutövares förutsättningar påvisar behovet av kompetensstöd och förenklade kontaktvägar både på kort och lång sikt. säger Elisabeth Kihlström

Värmland har ett stort utbud av kultur med många eldsjälar av stor betydelse för kulturen och dess utveckling. Det vore önskvärt med en överblick, en karta, över vad som sker inom området. Där både fria, professionella, kommunala och regionala aktörer bör återfinnas. Det skulle ge en bild av länets bredd inom kulturområdet, samtidigt som en ”kulturkarta” skapar nya förutsättningar till samarbeten och synergier mellan såväl professionella kulturaktörer som för det fria kulturlivet i länet. Vi i Värmlandssamverkan arbetar för att entreprenörs- och arrangörskapet i kulturlivet i Värmland ska utvecklas i positiv riktning vill öka förutsättningarna för det.

Regionen bör vidare utreda behovet av stöd och förenklade kontaktvägar till kompetenser relevanta för arrangörer av kulturevenemang. Kompetenser som länets kulturutövare och arrangörer efterfrågar för att öka deras möjligheter att utvecklas. De kan vara kunskap om regelverk, möjligheter till ekonomiskt och juridiskt stöd, frågor om tillståndsgivning, kontaktvägar etc. Kulturutövare och arrangörer i mindre utsträckning ska hindras av byråkrati och regelsystem.

För Värmlandssamverkan i kultur- och bildningsnämnden Elisabeth Kihlström, Ordförande Kultur- och bildningsnämnden (KD) Niklas Lehresjön (L)

Berit Larsson (SiV)

Fereshteh Jalayer Hess (M)

Karl-Johan Adolfsson (C)

Birgitta Kahn (MP)