• Värmlandssamverkan

Politisk initiativ; Införande av funktion för smärtpatienter på vårdcentralerna inom BEON-tänket

Värmlandssamverkan i hälso- och sjukvårdsnämnden lägger politiskt initiativVärmlandssamverkan föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda förutsättningarna för att införa en funktion för smärtpatienter på vårdcentralerna inom arbetssättet BEON (Bästa effektiva omhändertagandenivå).

Av Sveriges 10 miljoner invånare lever idag mellan 10 och 20% med kronisk smärta. Oavsett orsak påverkar det hela livssituationen varje dag. Kronisk smärta innebär också en utmaning för sjukvården. För att sjukvården ska kunna bemöta och behandla människor med kronisk smärta gäller det i första hand att försöka förhindra att en akut smärta övergår i ett kroniskt smärttillstånd.

- För att patienten ska känna trygghet och att resultatet av rehabilitering ska bli bestående över tid behövs fortsatt tillgänglig kontakt med någon som har kännedom om den enskilda smärtpatienten. Det är här en särskild smärtfunktion på vårdcentralen kommer in. Smärtpatienten ska inte behöva vara sin egen vårdkoordinator, säger Henrik Samuelsson (M).

Region Värmland arbetar redan idag inom ett flertal områden med bästa effektiva omhändertagandenivå, bland annat inom hjärtsvikt och diabetes. En funktion liknande astma- och diabetessköterska för patienter med kronisk smärta skulle leda till ökad livskvalitet och trygghet för dessa patienter och deras anhöriga och med stor sannolikhet ett minskat behov av vårdinsatser.

Vi i Värmlandssamverkan ser att en sådan funktion skulle leda till en bättre vård för patienter med kronisk smärta. Målet ska vara att bota, och om inte det går, hjälpa patienter till en livssituation där inte smärtan är det som dominerar tillvaron.

För Värmlandssamverkan i Hälso- och sjukvårdsnämnden Henrik Samuelsson (M) 070-340 58 66 Marianne Utterdahl (SiV) 072-566 77 59 Eva Julin Dombrowe (L) 070-590 44 21 Jens Östergren (C) Mattias Jansson Fröding (KD) Robert Halvarsson (MP)