• Värmlandssamverkan

Landstinget i Värmland första i landet med att stötta lokala lantbrukareEn varm och torr sommar har satt stort avtryck på Sverige. Den långa torkan leder till brist på djurfoder i hela landet. Ett sätt att underlätta i situationen är att slakta nötkreatur tidigare än planerat. Värmlandssamverkan föreslår därför Landstinget i Värmland att i förtid köpa in en större mängd kött för att stötta värmländska lantbrukare.  


-Landstinget i Värmland kan beställa produkter med ett halvårs framförhållning vilket innebär att vi kan köpa kött för ett halvår framöver och på så sätt stötta värmländska lantbrukare, säger Fredrik Larsson (M) landstingsstyrelsens ordförande. 


Sedan flera år tillbaka ställer landstinget krav vid matupphandling på god djurhållning enligt svenska miljö- och djurskyddsregler. Avtal finns med bland annat Kils slakteri. Landstinget i Värmland förbrukar ca 10 ton nötkött per år och allt som köps in är svenskt. 


-Det känns som en självklarhet att vi ska underlätta för de värmländska lantbrukarna i denna svåra situation. Vi vill också uppmana andra landsting och kommuner att göra samma sak, säger Fredrik Larsson (M). 


Normal lagerkapacitet i frysarna vid storköket på centralsjukhuset i Karlstad är ca en månads förbrukning. I en extrem situation som denna finns möjlighet att hyra fryscontainer och att samarbeta med leverantörer och grossister som har god fryskapacitet.  Det skulle innebära att landstinget kan förvara kött för sex månader. 


Stina Höök (M) Marianne Utterdahl (SiV) Fredrik Larsson (M) Jane Larsson (C) Elisabeth Kihlström (KD) Eva Julin Dombrowe (L) Jesper Johansson (MP)

Värmlandssamverkan Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93 Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56 Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59 Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52 Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65 Eva Julin Dombrowe (L) första namn på landstingslistan 070-590 44 21