• Värmlandssamverkan

Kartlägg den värmländska hälso- och sjukvården

Pressmeddelande 27 juni 2018Kartlägg den värmländska hälso- och sjukvården


Kartlägg utbudet i den värmländska hälso- och sjukvården och se över de avtal och överenskommelser Landstinget i Värmland har med privata vårdgivare. - Det vill Värmlandssamverkan som idag lägger ett initiativ för att de privata vårdgivarnas roll i det värmländska sjukvårdssystemet ska fungera optimalt.


-Vi behöver göra en översyn och kartlägga de avtal och överenskommelser Landstinget i Värmland har med privata vårdgivare för att få en samlad bild av dagsläget och hur framtiden bör planeras, säger Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i sjukhusutskottet. 


I Värmland finns många privata vårdgivare inom olika specialiteter och yrkeskategorier. Det är många värmlänningar som väljer att söka vård hos privata vårdgivare och som känner sig trygga med att det fungerar. Värmlandssamverkan vill med initiativet säkerställa att Landstinget i Värmland organiserar administration, upphandling, kvalitetsgranskning och avtalsuppföljning så att tillgänglighet och kvalitet säkerställs för den som söker vård i Värmland.


Värmlandssamverkan Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65 Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93 Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56 Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59 Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52 Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87