• Värmlandssamverkan

Barn har rätt till en giftfri, trygg och pedagogisk miljö i vården


Barn som besöker vården ska mötas av en giftfri, hälsosam, trygg och pedagogisk miljö, det vill Värmlandssamverkan som idag lägger ett politiskt initiativ om detta. 


Hänsyn till barn och deras särskilda förutsättningar är högt prioriterat inom Landstinget i

Värmland. De har av Sveriges Kommuner och Landsting blivit utsedda att utgöra modell-län

för att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter. Då barn vistas i landstingets lokaler både som patienter och anhöriga vill Värmlandssamverkan att det ska finnas en trygg och barnvänlig miljö som tar hänsyn till barns fysiska, mentala och pedagogiska behov.


-Väntrumsmiljöer, leksaker och annat ska kvalitetssäkras med hänsyn till detta. På landstingets barnavårdscentraler har man sett över väntrummen och de leksaker som finns där enligt de riktlinjer som finns. Nu vill vi även att det ska göras i resterande väntrum, säger Jesper Johansson (MP), landstingsråd. 


En nyckel till ett lyckat genomförande är lekterapeut som med sin unika kompetens tillför ett praktiskt och pedagogiskt perspektiv. I mars togs ett initiativ om att just säkerställa att det finns tillräckligt med lekterapeuter i Värmland. 


-Vi tror att just lekterapeuten med sin kompetens är avgörande för ett framgångsrikt genomförande, säger Jesper Johansson (MP). 


Värmlandssamverkan Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52 Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93 Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56 Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59 Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65 Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87