• Värmlandssamverkan

Öka det politiska engagemanget i den värmländska besöksnäringen

Besöksnäringen är en av Värmlands viktigaste och snabbast växande branscher. Värmland har ett mycket starkt varumärke när det gäller olika anledningar till besök. Naturen, kulturen och olika evenemang anses särskilt starka men också shopping och konferenser växer. Både städer och landsbygder besöks av turister från när och fjärran. Besöksnäringen är en bransch som finns, utvecklas och kan utvecklas ännu mer i hela Värmland. Det tycker Värmlandssamverkan som nu lägger en motion om att öka det regionala politiska engagemanget i den värmländska besöksnäringen.


Samtidigt är det en komplex näring.  – Värmland har ett antal stora företag och ett mycket stort antal små och riktigt små företag. Inte sällan, särskilt på landsbygden, sysslar företagare med flera branscher samtidigt där turismdelen är en del, ofta under del av året, säger Stina Höök (M) regionråd.


Regionerna i Sverige har valt att organisera ansvaret för besöksnäringens utveckling på flera olika sätt. I några län finns ansvaret i en politisk nämnd, i andra län i någon form av hel- eller delägt bolag. I Värmland har Visit Värmland, som är en ekonomisk förening ansvaret för besöksnäringens utveckling. Det är företag, föreningar, organisationer och kommuner som är medlemmar i Visit Värmland. Den regionala politiska nivån är inte medlemmar utan bidrar med ekonomiska stöd i grundbidrag och projektstöd.


– Vi tycker det är dags för en grundläggande utvärdering av om sättet att bidra till besöksnärings utveckling i Värmland har gynnat branschen eller om stödet från den regionala nivån borde organiseras annorlunda. I de allra flesta andra län finns en mer nära politisk delaktighet i besöksnäringsfrågorna vilket innebär ett större politiskt engagemang i dessa frågor än vi ser i Värmland, säger Stina Höök (M).


Värmlandssamverkan föreslår därför regionfullmäktige att ge regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera Region Värmlands politiska delaktighet och engagemang i besöksnäringen i Värmland och föreslå eventuella förändringar hur det skulle kunna ökas.
Värmlandssamverkan Stina Höök (M) 070-273 70 50 Ola Persson (C) 070-672 50 27 Jesper Johansson (MP) 072-254 55 71 Elisabeth Kihlström (KD) 070-550 56 65 Gösta Frödin (L) 070-681 83 41 Berit Larsson (SIV) 070-454 51 21