Om oss

Värmlandssamverkan består av sex partier som enats om en gemensam politik för hela Värmland.

Fredrik Larsson (M)

Regionråd och ordförande i regionstyrelsen

Stina Höök (M)

Stina Höök (M)

Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Ola Persson (C)

Regionråd och andre vice ordförande i regionstyrelsen

Marianne Utterdahl (SiV)

Regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Elisabeth Kihlström (KD)

Regionråd och ordförande i kultur-och bildningsnämnden

Eva Julin Dombrowe (L)

Regionråd och vice ordförande i hälso-och sjukvårdsnämnden

Jesper Johansson (MP)

Regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden