Politiska sekreterare Värmlandssamverkan

Rebecka Ingsmy (M)

Jens Östergren (C)

Lisa Jernberg (SiV)

Johan Lokander (KD)

Sara Gunnarsson (L)

Torbjörn Nilsson (MP)