Region Värmland beslöt utreda tågstationsfrågan

Pressmeddelande 1 december 2017

Region Värmland beslöt utreda tågstationsfrågan Region Värmlands kollektivtrafiknämnd ska utreda var det är lämpligt att ha tågstationer i Värmland. Det beslöt Region Värmlands fullmäktige på fredagen efter en motion från Värmlandssamverkan. Utredningen ska omfatta möjligheten att öppna tågstationer i Björneborg, Skattkärr, Skåre, Edsvalla, Vålberg, Segmon, Slottsbron, och de orter som nyligen haft tågstationer.

– Vi vill att hela Värmland ska leva, säger regionråd Stina Höök (M). En tredjedel av länets invånare bor utanför kommuncentra. Kollektivtrafiken ska vara användbar för dem också. Möjligheten att kunna bo på landsbygden och samtidigt ha bra kollektivtrafik till staden är en tillgång som vi måste ta vara på, som kan få fler att vilja bo här i Värmland.

– Stationer och hållplatser är en strategiskt viktig fråga, säger Jesper Johansson (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.  I de stråk där det går tåg men inte bussar har många människor idag alldeles för långt till närmaste hållplats för att kollektivtrafiken ska vara ett bra alternativ. Genom att öppna fler tågstationer kan vi bidra till Värmlandsstrategins mål om ökade möjligheter att bo och arbeta i hela Värmland och målet att kollektivtrafiken ska öka sin andel av persontransporterna.

Utredningen ska redovisas senast i december 2018. Det beslutades även att det i fortsättningen ska ske en årlig redovisning av tillgänglighet och tillgång till kollektivtrafik ur ett geografiskt perspektiv.

Beslutet är ett resultat av en motion som partierna i Värmlandssamverkan lagt fram gemensamt. Värmlandssamverkan består av Moderaterna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet i Värmland, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

För ytterligare information kontakta:
Jesper Johansson (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, 072-254 55 71
Stina Höök (M), regionråd, 070-273 70 50

 

Värmlandssamverkan
Jesper Johansson (MP)
Stina Höök (M)
Ola Persson (C)
Elisabeth Kihlström (KD)
Gert Ohlsson (L)
Marianne Utterdahl (SIV)

Fredrik Larsson – Nytt år, nya möjligheter

Men egentligen samma utmaningar. Många är vi nog som tar tillfället att planera det nya året med löften och vilja om förändringar. Att utveckla är en stark drivkraft som vi människor ofta pratar om, vi fantiserar om och vi bygger upp våra förväntningar. Men vanans makt är ofta större, när vi måste göra annorlunda så räcker inte alltid viljan till förändring. Att förändra är lite som att kasta sig i det okända. För även om vi planerar och tänker, vi riskbedömer och simulerar olika scenarier så kan vi ändå inte alltid känna oss trygga med att vi gör rätt. Och det är då det är så mycket enklare att göra som jag gjorde igår. Det handlar om både stort och smått. Kakan till kaffet, som min kropp faktiskt inte behöver, att pröva nya sätt att lösa mina arbetsuppgifter på. Alla kan inte vara den där kreativa typen som alltid har en smart idé, men alla kan vara öppna för att det finns smarta idéer. Alla kan bejaka att det oftast finns mer än ett sätt att lösa uppgiften på. Fortsätt läsa ”Fredrik Larsson – Nytt år, nya möjligheter”

Värmlandssamverkan reserverade sig i Kollektivtrafiknämnden

”Särskild vikt bör läggas vid att få till smidiga bytesmöjligheter mellan den regionala trafiken och fjärranslutningar för att kunna resa över dagen till storstadsregionerna.”

”Nedläggning av tågstationer eller utglesning av utbudet på dessa ger en försämrad tillgänglighet till tågtrafiken, och har hittills inte gett några dokumenterade fördelar. Därför bör det inte ske utan en allsidig utredning av för- och nackdelar i varje enskilt fall.”

Det är några av de saker som ledamöterna från Värmlandssamverkan – Jesper Johansson (MP), Börje Wahlund (M), Erik A Eriksson (C) och Irene von Dolwitz (SIV) – ville lägga till, när kollektivtrafiknämnden tog beslut om ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram som skickats ut så att alla kan lämna synpunkter på det.

Förslagen avslogs av socialdemokraterna i nämnden, men företrädarna för Värmlandssamverkan reserverade sig, och detta har uppmärksammats av SVT Värmland:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/ny-strid-om-stationsnedlaggningar