Region Värmland beslöt utreda tågstationsfrågan

Pressmeddelande 1 december 2017

Region Värmland beslöt utreda tågstationsfrågan Region Värmlands kollektivtrafiknämnd ska utreda var det är lämpligt att ha tågstationer i Värmland. Det beslöt Region Värmlands fullmäktige på fredagen efter en motion från Värmlandssamverkan. Utredningen ska omfatta möjligheten att öppna tågstationer i Björneborg, Skattkärr, Skåre, Edsvalla, Vålberg, Segmon, Slottsbron, och de orter som nyligen haft tågstationer.

– Vi vill att hela Värmland ska leva, säger regionråd Stina Höök (M). En tredjedel av länets invånare bor utanför kommuncentra. Kollektivtrafiken ska vara användbar för dem också. Möjligheten att kunna bo på landsbygden och samtidigt ha bra kollektivtrafik till staden är en tillgång som vi måste ta vara på, som kan få fler att vilja bo här i Värmland.

– Stationer och hållplatser är en strategiskt viktig fråga, säger Jesper Johansson (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.  I de stråk där det går tåg men inte bussar har många människor idag alldeles för långt till närmaste hållplats för att kollektivtrafiken ska vara ett bra alternativ. Genom att öppna fler tågstationer kan vi bidra till Värmlandsstrategins mål om ökade möjligheter att bo och arbeta i hela Värmland och målet att kollektivtrafiken ska öka sin andel av persontransporterna.

Utredningen ska redovisas senast i december 2018. Det beslutades även att det i fortsättningen ska ske en årlig redovisning av tillgänglighet och tillgång till kollektivtrafik ur ett geografiskt perspektiv.

Beslutet är ett resultat av en motion som partierna i Värmlandssamverkan lagt fram gemensamt. Värmlandssamverkan består av Moderaterna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet i Värmland, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

För ytterligare information kontakta:
Jesper Johansson (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, 072-254 55 71
Stina Höök (M), regionråd, 070-273 70 50

 

Värmlandssamverkan
Jesper Johansson (MP)
Stina Höök (M)
Ola Persson (C)
Elisabeth Kihlström (KD)
Gert Ohlsson (L)
Marianne Utterdahl (SIV)

Värmlandssamverkan vill förbättrad tillgång till tågtrafik för landsbygd och småorter

Pressmeddelande

Utred var det är lämpligt att ha tågstationer utöver de som finns och används idag! Det föreslår de sex partierna i Värmlandssamverkan – M, C, SIV, MP, KD och L – i en gemensam motion till Region Värmlands fullmäktige. De vill utreda möjligheten att öppna tågstationer i Björneborg, Skattkärr, Skåre, Edsvalla, Vålberg, Segmon, Slottsbron, orter som nyligen haft tågstationer, och kanske ytterligare någon ort.

I flera år har det varit livlig diskussion om var tågen ska stanna. Partierna i Värmlandssamverkan menar att landsbygdsborna måste få bättre tillgång till kollektivtrafik. Idag är tillgången bäst för dem som bor nära de stomlinjer som trafikeras med buss, medan tillgången är mycket sämre i de stråk som trafikeras med tåg. För många som bor i stråken längs järnvägarna är det för långt till närmaste station för att tåget ska vara ett praktiskt alternativ.

I motionen skriver vi också att hållbar tillväxt och goda kommunikationer är något som ska omfatta hela Värmland. Möjligheten att kunna bo på landet och samtidigt ha bra kollektivtrafik är en viktig tillgång för att locka människor att bosätta sig i Värmland och på den värmländska landsbygden.

Möjligheterna att ha fler tågstationer måste belysas utifrån många viktiga aspekter, bland annat tidsåtgången för att stanna, effekten på total restid mellan olika platser, och möjligheten att ha skilda stoppmönster för olika turer anser Värmlandssamverkan.

Värmlandssamverkan Region Värmland
Stina Höök (M) 070-273 70 50
Ola Persson (C) 070-672 50 27
Jesper Johansson (MP) 072-254 55 71
Elisabeth Kihlström (KD) 070-550 56 65
Gert Ohlsson (L) 072-731 48 87
Marianne Utterdahl (SIV) 072-566 77 59

Från vänster: Gert Ohlsson (L), Stina Höök (M), Ola Johansson (C), Marianne Utterdahl (SiV), Elisabeth Kihlström (KD) & Jesper Johansson (MP)

 

Värmlandssamverkan lyckades inte rädda tågstationerna

 

Värmlandssamverkans förslag, som skulle hindra Värmlandstrafik från att lägga ner nio tågstationer 2017, röstades ner av socialdemokraterna i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd idag. Värmlandssamverkans förslag innebar att inga fler tågstationer skulle få läggas ner utan att först utreda och redovisa viktiga faktorer som tidsåtgången för att stanna, effekten på total restid, möjligheten att ha skilda stoppmönster för olika turer, tillgången till annan kollektivtrafik på den berörda orten (som bussar) och kollektivtrafikens geografiska tillgänglighet totalt sett längs den aktuella banan.

Ledamöterna från Värmlandssamverkan reserverade sig mot avslagsbeslutet i kollektivtrafiknämnden. De är besvikna över nämndens beslut:

– Det är obegripligt att socialdemokraterna vill låta Värmlandstrafik forcera fram nedläggningarna när vi inte ens vet om det ger några tidsvinster de närmaste åren, säger Jesper Johansson (MP).

– I det gamla nedläggningsbeslutet från 2012 stod det att nedläggningar skulle ske först när man såg att det ger tidsvinster för andra resenärer, men nu lägger man ner stationer ändå, säger Börje Wahlund (M).

– Tycker socialdemokraterna det är ett självändamål att försämra för landsbygden? undrar Britt-Marie Rylander (KD).

– Det är inte heller utrett om man kan ersätta nedlagda stationer med utökad busstrafik, och vad det i så fall kostar. Det enda som är tydligt på den punkten är att Värmlandstrafik inte har någon ambition att ersätta nedlagda tågstationer med bättre bussförbindelser, påpekar Jesper Johansson (MP).

– De som bor längs järnvägslinjerna får väldigt mycket längre till närmaste hållplats än de som bor i andra stråk där man har stomlinjer med busstrafik, förklarar Erik A Eriksson (C).

– Tidigare i år var hela nämnden överens om att det borde stå i trafikförsörjningsprogrammet att vi inte ska lägga ner fler tågstationer utan att först göra en allsidig utredning av olika aspekter. Det är synd att inte socialdemokraterna ville stå fast vid detta nu, säger Irene von Dolwitz (SiV).

 Värmlandssamverkan

Jesper Johansson (MP), vice ordförande 073-035 90 52
Börje Wahlund (M), ledamot 070-693 50 38
Erik A Eriksson (C), ledamot 070-580 24 14
Irene von Dolwitz (SiV), ersättare 070-775 52 65
Britt-Marie Rylander (KD), ersättare 070-608 49 07