Värmlandssamverkan vill förbättrad tillgång till tågtrafik för landsbygd och småorter

Pressmeddelande

Utred var det är lämpligt att ha tågstationer utöver de som finns och används idag! Det föreslår de sex partierna i Värmlandssamverkan – M, C, SIV, MP, KD och L – i en gemensam motion till Region Värmlands fullmäktige. De vill utreda möjligheten att öppna tågstationer i Björneborg, Skattkärr, Skåre, Edsvalla, Vålberg, Segmon, Slottsbron, orter som nyligen haft tågstationer, och kanske ytterligare någon ort.

I flera år har det varit livlig diskussion om var tågen ska stanna. Partierna i Värmlandssamverkan menar att landsbygdsborna måste få bättre tillgång till kollektivtrafik. Idag är tillgången bäst för dem som bor nära de stomlinjer som trafikeras med buss, medan tillgången är mycket sämre i de stråk som trafikeras med tåg. För många som bor i stråken längs järnvägarna är det för långt till närmaste station för att tåget ska vara ett praktiskt alternativ.

I motionen skriver vi också att hållbar tillväxt och goda kommunikationer är något som ska omfatta hela Värmland. Möjligheten att kunna bo på landet och samtidigt ha bra kollektivtrafik är en viktig tillgång för att locka människor att bosätta sig i Värmland och på den värmländska landsbygden.

Möjligheterna att ha fler tågstationer måste belysas utifrån många viktiga aspekter, bland annat tidsåtgången för att stanna, effekten på total restid mellan olika platser, och möjligheten att ha skilda stoppmönster för olika turer anser Värmlandssamverkan.

Värmlandssamverkan Region Värmland
Stina Höök (M) 070-273 70 50
Ola Persson (C) 070-672 50 27
Jesper Johansson (MP) 072-254 55 71
Elisabeth Kihlström (KD) 070-550 56 65
Gert Ohlsson (L) 072-731 48 87
Marianne Utterdahl (SIV) 072-566 77 59

Från vänster: Gert Ohlsson (L), Stina Höök (M), Ola Johansson (C), Marianne Utterdahl (SiV), Elisabeth Kihlström (KD) & Jesper Johansson (MP)

 

Värmlandssamverkan reserverade sig i Kollektivtrafiknämnden

”Särskild vikt bör läggas vid att få till smidiga bytesmöjligheter mellan den regionala trafiken och fjärranslutningar för att kunna resa över dagen till storstadsregionerna.”

”Nedläggning av tågstationer eller utglesning av utbudet på dessa ger en försämrad tillgänglighet till tågtrafiken, och har hittills inte gett några dokumenterade fördelar. Därför bör det inte ske utan en allsidig utredning av för- och nackdelar i varje enskilt fall.”

Det är några av de saker som ledamöterna från Värmlandssamverkan – Jesper Johansson (MP), Börje Wahlund (M), Erik A Eriksson (C) och Irene von Dolwitz (SIV) – ville lägga till, när kollektivtrafiknämnden tog beslut om ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram som skickats ut så att alla kan lämna synpunkter på det.

Förslagen avslogs av socialdemokraterna i nämnden, men företrädarna för Värmlandssamverkan reserverade sig, och detta har uppmärksammats av SVT Värmland:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/ny-strid-om-stationsnedlaggningar