Gert Ohlsson – Munnen är en del av kroppen

Under 1800-talet gick folk till bysmeden när de ville ha hjälp med en tand som värkte. Smeden tog då en tång och drog ut tanden och då försvann både tanden och värken.

Om folk hade ont i ett ben så kunde man gå till fältskär som då sågade av det onda benet. Då försvann både benet och värken. Redan här delade man upp munnen och övriga kroppen, vilket sitter i ända in i våra dagar och har blivit två olika lagar som styr Hälso- och sjukvården respektive tandvården.

Idag har Värmlands barn de bästa tänderna i Sverige och Sverige är bäst i världen! Tack vare ett målmedvetet arbete av Folktandvården med framför allt förebyggande arbete, så har man lyckats så bra. Idag har Folktandvården flera tandhygienister än tandläkare, och Folktandvården träffar årligen nästan alla barn upp till 19 år. Några få barn går hos privata tandläkare. Upp till 19 år är tandvården avgiftsfri. Därefter kan man teckna ett abonnemang för frisktandvård och bibehålla sina friska tänder. Detta gör idag c:a 60 % av våra 19-åringar. Men alla över 19 år kan teckna ett abonnemang och priset blir då efter ens tandstatus. Man betalar ett fast belopp varje månad och blir kallad en gång per år. Abonnemanget följer med en 20-åring som flyttar till en annan ort i ett annat län. Detta är ett mycket framgångsrikt sätt att vårda sina tänder. Folktandvården har erhållit flera fina utmärkelser för detta framgångsrika arbete. Vi gratulerar!

Vuxna får idag subventioner tandvårdskostnader över 3.000 kr med 50% och efter 15.000 kr med 85% av den faktiska kostnaden. Trots dessa subventioner blir räkningen för tandvård för dyr för många människor. I den vanliga sjukvården behöver man inte betala mer är 1.100 kr/år. Där efter inträder ett högkostnadsskydd och man får frikort. Varför gäller inte detta för tandvård? Tänderna sitter ju också i kroppen. Om vi skulle införa samma system för tandvård som för sjukvården, skulle det kosta staten 12-15 miljarder under det första året. Sedan skulle kostnaden sjunka allt efter som tänderna blev bättre. Tyvärr verkar det som att Riksdagens ledamöter inte anser att det är värt att satsa på en tandvårdsreform likt sjukvårdens patientavgiftssystem. Om man gjorde det, skulle folkhälsan i landet höjas betydligt, eftersom munhälsan påverkar hela kroppens hälsotillstånd.
Sätt in tänderna i kroppen!

Gert Ohlsson (L)
Ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet

Studentmottagning för vårdsökande invigd

I två dagar har vi haft glädjen att inviga Akademiska Vårdcentraler. Här sammanförs utbildning till studenter och personal med patientnära forskning och utveckling för att möta framtidens personcentrerade vård. Invigde gjorde Marianne Utterdahl, ordförande i primärvård och psykiatriutskottet.

2016_02_17 invigning AVC 2016_02_17 invigning AVC_diplom 2016_02_17_marianne inviger AVC_3

Elisabeth Kihlström – Möten en vecka i februari

Vintermånaden februari kom av sig lite och vi har nästan haft vårvärme. För mig som tycker mycket om vinter är det dock lite väl tidigt även om våren är fantastisk.

Veckan som ligger bakom var som vanligt fylld av många möten och aktiviteter av varierande karaktär. Som politiker får jag vara med om mycket och det är alltid intressant att möta människor i olika situationer. Möten är en stor del av livet.

Vad är det då som gör ett möte intressant? Det handlar det nog om att fånga ögonblicket, att leva här och nu och verkligen ta till sig det som händer. Ett möte kan vara kort och ändå ge stora avtryck.

Vi har haft pressvisning av vårt nya operationshus vilket innebar att vi fick möta flera engagerade medarbetare i vården som kommer att ha detta hus som sin arbetsplats framöver. Vilken kompetens och vilket fantastiskt arbete de visade på för att patienterna på bästa sätt ska få en riktigt bra vård i samband med att de opereras. Det handlar om möten som ska skapa trygghet i en situation som kan kännas skrämmande.

En ny mottagning för bentäthetsmätning är invigd och i full gång. De värmländska patienterna kan nu få en ”helkropps-dxa” på hemmaplan. Vi ska ha hög kvalitet på vården för patienter med osteoporos.

Flera möten under veckan handlade om utveckling av vården. Hur vi på bästa sätt ska använda de resurser vi har för att tillgodose medborgarnas behov av vård. I Stockholm fick jag vara med och samtala om vilket kunskapsstöd de nationella myndigheterna bör bidra med för att vården ska bli så jämlik som möjlighet i hela Sverige. I dessa samtal är det viktigt att vi är med, och det är vi!

För min personliga del hade jag också ett intressant möte en kväll med mina kurskamrater från distriktssköterskeutbildningen. Vi firade att det är femton år sedan vi tog examen. Så roligt att få höra vad alla gör idag.

Mot slutet av veckan kom vintern tillbaka och jag kunde ta fram längdskidorna och ge mig ut på en tur i solskenet. Det kan ju inte bli så mycket bättre en dag i februari.

Elisabeth Kihlström, KD
Landstingsråd och ordförande i Sjukhusutskottet

 

Snart öppnar framtidens operationshus

Fredag den 19 februari kl 13:15 invigs Värmlands nya operationshus.
Idag (10/2) fick pressen möjlighet att kika runt i lokalerna.

Här hittar ni ett reportage från VF.

glas entremålning barn

operation

Marianne Utterdahl – Vad är det som lyser bakom molnen?

Så är vi redan inne i februari, och vissa dagar har solen börjat värma och locka med att våren kommer. Och även om vi kommer att få våra stunder av sol och värme och gryende växtlighet – så vet vi också att med all sannolikhet kommer kylan och vintern att göra sig påmind igen innan våren kommer på allvar.

solen%20lyser%20bakom%20molnenSom politiker förundras jag nästan dagligen över hur givande det demokratiska, politiska arbetet är. Att jobba för det jag tror på.  När jag ser hur processerna går i rätt riktning, då är de varma solstrålarna närvarande. Det är underbart. Självklart blir ju inte allt omedelbart så som vi vill eller ens beslutar. De tre gyllene T:na;  (Ting Tar Tid ) är väldigt tydligt närvarande. Till viss del helt naturligt och nödvändigt. Fortsätt läsa ”Marianne Utterdahl – Vad är det som lyser bakom molnen?”

Nu blir vården ännu närmre!

bedömningsbil elisabeth kihlström
En av de anställda sjuksköterskorna vid bedömningsbilen Johan Trulsson och Elisabeth Kihlström KD, ordförande i Sjukhusutskottet.

Nu blir vården ännu närmre!

Idag börjar landstingets i Värmland nya bedömningsbil att rulla. Ambulans och ambulanshelikopter kompletteras nu med en ny bilburen vårdnivå som är bemannad med sjuksköterskor.

– Det är roligt att vårt initiativ nu blir verklighet. Vården blir närmre för patienten som får rätt vård direkt. Detta är en del i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård, säger Elisabeth Kihsltröm KD ordförande i Sjukhusutskottet.

De kommer i första hand åka på icke akuta uppdrag för att göra en bedömning. Kan sjuksköterskorna själva ge patienten vården i hemmet så ordnas det. De har också möjlighet att kontakta ambulanshelikopterläkaren eller patientens egen läkare på dennes vårdcentral. Behöver patienten en akut ambulanstransport så ringer ordnar de det. Skulle det  istället behövas en besökstid inom primärvården eller kontakt med rätt instans i sin kommun så ordnar sjuksköterskorna det. Deras uppgift är att lotsa patienten rätt.

bedömningsbil

 

Kan vi ha förtroende för revisionen?

PRESSMEDDELANDE 25 november 2015

När revisionen hade ordet på landstingsfullmäktiges sammanträde den 24 november 2015 fick ledamöterna förvånande nog höra en betraktelse över det politiska läget. Värmlandssamverkan uppfattade inlägget som synpunkter på hur de olika partierna förväntades agera politiskt i landstingsfullmäktige samt hur partierna borde agera tillsammans.

Revisorerna är fullmäktiges organ och är valda att granska styrelsen och eventuella nämnder samt pröva ansvaret i dessa. Fullmäktige avgör ansvarsfrågan utifrån revisorernas granskning. De förtroendevalda revisorerna har rätt att yttra sig i fullmäktige och där berätta om pågående och utförda granskningar. Det ankommer inte på revisionen att granska fullmäktige eller att ha synpunkter på partiernas samarbeten. Värmlandssamverkan uppfattade inte inlägget under gårdagens fullmäktige från revisionen som partipolitiskt neutralt eller oberoende.

Enligt god revisionssed ska revisionen inte utöva partipolitik i sin granskning utan agera oberoende, opartiska och sakliga.  Det är därför mycket viktigt att fullmäktige har förtroende för att revisorerna utför sitt uppdrag oberoende och utan partipolitiska förtecken.

Värmlandssamverkans ledamöter i Landstingsfullmäktige

Presskontakt
Malin Berglund (M) Ordf. demokratiberedningen 073-832 58 47

Nya arbetssätt införs för att öppna stängda vårdplatser

Ett sådant exempel är den omvårdnadsavdelning som i somras hade öppet på CSK och gjorde succé. Alla har varit väldigt positiva och patienterna har känt sig trygga innan hemgång.
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/succe-sommaravdelning-pa-csk
Den typen av vårdavdelning har underlättat för alla och personalen har känt sig mindre sliten. Närvårdsenheterna i Säffle och Kristinehamn är ytterligare ett led i detta och har tilldragit sig stort intresse bland landstingets personal, vilket är viktigt att ta vara på. Goda erfarenheter finns från Närvårdsavdelningen i Enköping som blivit en attraktiv rekryteringsingång för hela Uppsala län. Landstinget i Värmland inför nya arbetssätt för att få kvalitet för både patienter och personal.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/41-vardplatser-stangda-finns-inte-personal

Utveckling är vägen för att möta framtidens vårdbehov

Pressmeddelande

Vi förstår att allmänhet och personal blir oroliga, besvikna och frustrerade över dagens mediabild av landstinget i Värmlands åtgärdsplaner för att anpassa verksamheterna till den ekonomiska ramen. Vi inser också att oppositionen använder den uppkomna situationen för att ta politiska poäng.

Vi blir kritiserade för att vi inte skulle förstå eller ta ansvar för allvaret i situationen. Sanningen är att vi uppfattar situationen som ännu mer allvarlig än oppositionen tycks göra. De förefaller uppfatta att ett stopp för utvecklingsarbete skulle skapa de resultat som krävs. Det är uppenbart för hela vårdsverige att en fortsatt leverans av vård utifrån samma arbetssätt som idag, blir ohållbar i framtiden.

Detta är anledningen till att många landsting i Sverige står inför stora förändringsbehov. Vissa väljer att använda sig av traditionella nedskärningsåtgärder. Det finner vi som en orimlig väg att gå.

Vi väljer utveckling. Därför har vi tagit fram en utvecklingsplan som utgår från befolkningens behov, med fokus på närhet, kontinuitet, trygghet och kvalitet. Med fokus på förbättringar och patientsäkerhet. Arbetsmiljön skall vara attraktiv och löner konkurrenskraftiga.

Många förbättringsarbeten pågår som syftar till ökad kvalitet och effektivitet samt en långsiktigt hållbar ekonomi. Vi följer noga utvecklingen och kan konstatera att förbättringarna och därmed kostnadsutvecklingen vänder i rätt riktning, men i alltför långsam takt. Vi ser att kostnaderna för vården tenderar att öka snabbt om man inte utvecklar modernare arbetssätt och smidigare vårdprocesser.

Landstinget måste alltså genomföra omställningar för att anpassa kostnaderna till de intäkter som finns tillgängliga – men samtidigt måste verksamheten fortsätta att utvecklas för att kunna utföra sina uppdrag på ett bra sätt. Anpassningen skall därför göras på ett genomtänkt sätt så att det inte drabbar patienterna eller leder till onödiga merkostnader längre fram. Vi har fullt förtroende för tjänstemannaledningen och medarbetarnas medverkan i denna utveckling.

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård, anpassad till värmlänningarnas behov.

Fredrik Larsson (M)
Jane Larsson (C)
Marianne Utterdahl (SIV)
Jesper Johansson (MP)
Elisabeth Kihlström (KD)
Gert Ohlsson (FP)

Detta har vi gjort!

Här hittar ni en sammanställning av vad vi gjort för värmländsk hälso- och sjukvård under denna mandatparioden.

Detta har vi gjort 2010-2014