Elisabeth Kihlström (KD)

Elisabeth Kihlström KDGrunden för mitt politiska engagemang är att jag arbetat i vården i många år. För mig är det viktigt att diskutera hälso- och sjukvård och hur vi kan förbättra vården. Alla människor har inneboende resurser och det är viktigt att ge makt och möjlighet till den enskilde att själv ta ansvar för sin hälsa. Tillit och en strävan efter att skapa goda möten i alla vårdrelationer är av stor betydelse. Jag vill arbeta för att alla värmlänningar får den vård de behöver när de behöver den och att landstinget i Värmland ska ge värdig vård där varje patient möts med respekt och känner sig trygg.

Nu har jag uppdrag att vara gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget i Värmland, ledamot i landstingsstyren och landstingsfullmäktige, ordförande i sjukhusutskottet, ersättare i primärvård och psykiatriutskottet, ledamot i landstingets handikappråd, ersättare i landstingets pensionärsråd, ledamot i Samverkansnämnden för Uppsala och Örebro sjukvårdsregion. Jag är ledamot i regionfullmäktige och ersättare i regionstyrelsen. I partidistriktet är jag ordförande i Värmland samt ledamot i Kristdemokraternas kommun och landstingspolitiska råd på nationell nivå.

Klicka här för att komma till Elisabeths blogg

Klicka här för att komma till Kristdemokraternas hemsida