Gert Ohlsson (L)

Gert Ohlsson FPFör mig är det självklart att vara liberal. Liberalism handlar om människans frihet att kunna utvecklas och förverkliga sina drömmar, idéer och ta vara på sina egna resurser. Den liberala friheten är alltid kopplad till ett socialt ansvarstagande för de som behöver stöd, omsorg och sjukvård.

Det är bra med privata företagare inom Landstingets verksamhetsområde. Det stimulerar utvecklingen, ger personalen flera arbetsgivare att välja bland och det viktigaste av allt, värmlänningarna kan själva välja bland flera utförare. Därmed blir individens makt över sina val större och man kan själv påverka den vård man får.

I alla avtal med företag, är det viktigt att avtalen är tydliga och uppföljningen sker med stor noggrannhet.

Arbetet med Folkhälsofrågor och sjukdomsförebyggande levnadsvanor är centrala inom Hälso- och sjukvården och tandvården. Det kan ge människorna bättre hälsa och livskvalité samt minska Landstingets kostnader.

Mina nuvarande politiska uppdrag: Gruppledare för Folkpartiets landstingsgrupp, Ledamot i Landstingets fullmäktige och styrelse, ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, ordförande i Friskvården i Värmland, ledamot i Folkpartiets länsförbunds styrelse och ledamot i styrelsen för Folkpartiet i Karlstad samt ledamot i Region Värmlands fullmäktige.