Jesper Johansson (MP)

Jesper Johansson MPTillgång till vård inom rimligt avstånd är en viktig förutsättning för att hela Värmland ska leva. Sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby ska finnas kvar och utvecklas, och vårdcentraler och ambulansstationer ska finnas på minst lika många orter som idag, och vara väl spridda över länet.

Vården ska ha hög kvalitet och vara lättillgänglig för alla. Särskild kraft bör ägnas psykiatrivården, särskilt för barn och ungdomar. Patientperspektiv och -inflytande är viktiga utgångspunkter för bra vård.

Vi behöver också mer förebyggande åtgärder, inte bara i vården, utan även i människors vardag och livsmiljö. Ett allvarligt hälsoproblem är ökningen av kemikalier i byggnader och andra produkter och i luften vi andas. Kemikaliefrågorna är ett problemområde som många i Värmland bör samverka kring, så att den spetskompetens som finns vid Karlstads universitet och inom Landstingsfastigheter m.fl. tillvaratas i all verksamhet hos landstinget, Region Värmland, kommunerna och andra aktörer.

Klicka här för att komma till Miljöpartiets hemsida