Jane Larsson (C)

Jane_hemsidaMitt intresse i politik grundar sig mitt engagemang i samhällsfrågor. Att kunna påverka samhällets utveckling och arbeta för den enskilde människans bästa är det som driver mig.

Frågor som jag lagt särskilt fokus på, jämsides med hälso- och sjukvårdsfrågor, är personalfrågor och då framför allt jämställdhet. De viktigaste när det gäller hälso- och sjukvård är det framför allt bemötande av den enskilde människan och tillgängligheten av vård.

Det som ligger mig varmast om hjärtat just nu är att arbeta för vård på lika villkor i hela länet, närhetsprincipen och decentralisering.

Nuvarande politiska uppdrag: gruppledare för Centerpartiet i Värmland, 1: e vice ordförande i landstingsstyrelsen, Ordförande i Personalutskottet, ersättare i Samverkansnämnden för Uppsala/Örebroregionen, ersättare i Regionfullmäktige.

Klicka här för att komma till Janes blogg

Klicka här för att komma till Centerpartiets hemsida