Fullmäktige

Landstingsfullmäktige

Val av ledamöter till landstingsfullmäktige sker vart fjärde år i allmänna landstingsval. Fullmäktige är landstingets högsta beslutande organ.

Fullmäktige kan liknas vid landstingets riksdag och här sitter 81 folkvalda ledamöter från hela Värmland. De sammanträder cirka fem gånger per år och mötena är öppna för allmänheten och äger i regel rum i Bibliotekshuset i Karlstad.

Politikerna i fullmäktige beslutar om budgeten, mål och inriktning för verksamheten, avgifter samt fördelning av resurser. Här tas även beslut om principiella eller större förändringar i verksamheten.

Ordförande: Lars Österdahl (M)
1:e vice ordförande: Karl-Johan Adolfsson (C)
2:e vice ordförande: Hans Magnusson (S)

Värmlandssamverkan
Moderaterna, 14 mandat
Centerpartiet, 7 mandat
Sjukvårdspartiet i Värmland, 5 mandat
Miljöpartiet, 4 mandat
Kristdemokraterna, 4 mandat
Folkpartiet, 4 mandat

Partier i opposition
Socialdemokraterna, 31 mandat
Vänsterpartiet, 5 mandat
Sverigedemokraterna, 7 mandat