Marianne Utterdahl (SIV)

marianne_hemsidaMitt politiska engagemang grundar sig i frågor som handlar om mellanmänsklig värdighet, gemenskap och integritet för att skapa ett attraktivt och hälsosamt samhälle.

De frågor som driver mig mest är hälso- och sjukvård, regional samverkan och särskild omsorg om barn, äldre och personer med funktionshinder.

För mig är det viktigt att arbeta för att väljare och förtroendevalda ska komma varandra närmare för att kunna bygga en gemensam positiv miljö i hela Värmland.

 

Nuvarande politiska uppdrag: ordförande för Sjukvårdsparitet i Värmlad (SiV) samt för Primärvårds- och Psykiatriutskottet,  ledamot i Landstingets fullmäktige och styrelse, Landstingets Pensionärsråd, Sjukhusutskottet, samt i nätverket hälsa – demokrati. Ledamot i tyrgrupperma beroendecentrum och Visit Hagfors. Sitter som ersättare i Samverkansnämnden Uppsala/Örebro regionen och i Hjälpmedelsnämden Säffle.

Klicka här för att komma till Sjukvårdspartiet i Värmlands hemsida