Kontakt

Fredrik Larsson (M)
Ordförande i Landstingsstyrelsen
E-post: fredrik.larsson@liv.se
Telefon: 054-61 41 32
Mobil: 070-662 91 93

 

 

 

 

Jane Larsson (C)
Vice ordförande i Landstingsstyrelsen
Ordförande i Personalutskottet
E-post: jane.larsson@liv.se
Telefon: 054-61 41 92
Mobil: 070-626 24 56

 

 

 

Marianne Utterdahl (SIV)
Ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet
E-post: marianne.utterdahl@liv.se
Mobil: 072-866 77 59

 

 

 

 

Jesper Johansson (MP)
E-post: jesper.johansson@mp.se
Mobil: 073-035 90 52

 

 

 

 


Elisabeth Kihlström (KD)

Ordförande i Sjukhusutskottet
E-post: elisabeth.kihlstrom@liv.se
Telefon: 054-61 41 11
Mobil: 070-550 56 65

 

 

 

 

Gert Ohlsson (L)
Ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet
E-post: gert.ohlsson@liv.se
Telefon: 054-61 40 39
Mobil: 072-731 48 87

 

 

 

Ulrica Gellerstedt
Politisk Sekreterare
E-post: ulrica.gellerstedt@liv.se
Telefon: 054-61 41 42
Mobil: 072-511 92 73