Landstinget

Landstinget i Värmland arbetar med hälso- och sjukvård och tandvård. Landstinget är länets största arbetsgivare med cirka 7 000 medarbetare. Landstinget driver ett trettiotal vårdcentraler samt sjukhus i Karlstad, Arvika och Torsby. Folktandvården driver 40 kliniker runt om i länet.

Landstinget ansvarar dessutom, tillsammans med kommunerna, för kollektivtrafiken i länet. Värmlandstrafik ägs av landstinget och kommunerna i länet. Landstinget finansierar även, tillsammans med kommunerna, Region Värmland, en organisation för regional utveckling så som tillväxtfrågor, turism, kultur och folkbildning.

Landstinget en politiskt styrd organisation

Landstinget styrs av folkvalda politiker som vart fjärde år väljs via allmänna val. Värmlänningarna väljer de politiker de vill ska företräda dem i fullmäktige som i sin tur sedan väljer ledamöter till styrelsen.

Tjänstemännen har till uppgift att förse de förtroendevalda med allsidigt och tillförlitligt underlag för beslut. Förenklat kan man säga att de förtroendevalda bestämmer vad landstinget ska göra, och tjänstemännen i verksamhetsledningen sedan hur det ska verkställas. Det är också de förtroendevalda som fördelar pengar mellan de olika verksamheterna och som följer upp hur pengarna används.

Läs mer om Landsinget i Värmland här.