Viktiga beslut på landstingsstyrelsen 5 juni

 

 

 

 

På tisdagens landstingsstyrelse fattades flera viktiga beslut.

I ärendet om krav och kvalitetsboken som styr vårdcentralernas uppdrag togs de här yrkandena:

Landstingsdirektören får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med krav- och kvalitetshandboken särskilt fokusera på att

  • vårdvalet ytterligare ska stimulera innovation och utvecklingsarbete för samtliga utförare, i enlighet med utvecklingsplanen för framtida hälso- och sjukvård i Värmland
  • alla aktörer inom vårdvalet, oavsett driftsform ges möjlighet till deltagande och likartade förutsättningar till utvecklingsarbete
  • vårdvalet utvecklas för att möjliggöra etableringar av mindre enheter med deluppdrag inom vårdvalet
  • vårdvalet stimulerar till ökade öppettider
  • utreda lämpliga ersättningsnivåer utifrån ändrade uppdrag, förutsättningar och demografi

I ärendet om Regionplan med budget fick landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med en rapport om fortsatt arbete med resursfördelningen för att möjliggöra en jämlik och behovsstyrd vård.

I ärendet om patientavgifter gavs landstingsdirektören i uppdrag att ta fram förslag, med konsekvensanalys, om jämlik egenavgift för sjukresor oavsett färdsätt.

Värmandssamverkan yrkade också att prismodellen med egenavgift samt påslag för vaccin gäller fortsatt. För vacciner mot TBE, bältros, hepatit B och vattkoppor gäller enbart egenavgift och vaccinkostnad.

Värmlandssamverkan
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87