Utveckla Värmland genom hästen

 Pressmeddelande 17 maj 2018

Från vänster, Jane Larsson (C), Stina Höök (M), Eva Hallström (MP), Elisabeth Kihlström (KD), Gösta Frödin (L) & Marianne Utterdahl (SiV) samt hästarna Bia och Karamell.

 

I Värmland finns det fler hästar per invånare än i Sverige som helhet. Företag ägnar sig på professionell basis åt avel, uppfödning, utbildning och försäljning. Det finns verksamheter inom alla tävlingsgrenar och det finns ridskolor i de flesta av länets kommuner. Där utövar ett mycket stort antal barn, ungdomar och vuxna sin idrott. Men Värmlandssamverkan är övertygade om att det går att göra länet än mer attraktivt och lägger därför ett förslag om att utveckla Värmland genom hästen i både Landstinget och i Region Värmland.Tusentals värmlänningar är medlemmar i någon hästförening. För turister finns möjlighet till turridning i alla delar av länet. Besöksnäringen är en allt viktigare basnäring i Värmland och upplevelser i naturen är i sin tur kraftigt växande. Det finns turridnings- och annan hästverksamhet riktat till turister i Värmland, men potentialen är betydligt större. Idag är det oftast enskilda företagare som satsar.
– Här skulle en gemensam stödsatsning kunna göra skillnad säger Stina Höök (M) regionråd. Till exempel kan man tänka sig gemensam marknadsföring och arbete med ridleder över större områden. Då kan ett stödjande arbete kring samverkan mellan hästnäringen och skogsägarna vara viktig.

Hästen skulle också kunna ha en viktig del i hälso- och sjukvårdsarbetet. Både för folkhälsan som helhet men också i rehabilteringssyfte. Umgänget med hästar är dokumenterat nyttigt för människan. Det leder till minskad stress, sänkt blodtryck, ökad avspänning, bättre prognos efter allvarliga operationer och totalt sett förbättrad livssituation. Hästen ger också möjlighet att komma ut och vistas i naturen, vilket har en avslappnande effekt. Ridterapi används idag som rehabiliteringsform inom rehabilitering och habilitering vid en rad olika funktionsnedsättningar så som; stroke, ryggmärgsskador, andra rygg/nackproblem och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Det har även visats positiva effekter inom psykologisk behandling av ätstörningar, autism och ångest.
– Hälso- och sjukvården har allt att vinna på att utveckla dessa möjligheter i Värmland, säger Eva Hallström (MP) ordförande i teknikutskottet i landstinget i Värmland.

För företagare och föreningar inom hästbranschen är det ofta viktigt att ha flera ben att stå på. – Att till exempel kombinera verksamhet inom hälso- och sjukvård med turistverksamhet skulle troligen jämna ut arbete och intäkter över året och därmed skapa större möjligheter att leva helt på sitt företagande. Dessa företagare eller blivande företagare är i stor utsträckning dessutom kvinnor som bor på Värmlands landsbygder, vilket idag utgör en grupp med lägre andel företagare, säger Stina Höök (M) regionråd.

Förslaget berör både regional utveckling liksom hälso- och sjukvård och den gemensamma organisationen. Då dessa organisationer blir en ny om ett drygt halvår väljer Värmlandssamverkan att lägga det här förslaget både i Landstinget och i Region Värmland kommunalförbund.

-Vår förhoppning är beredningen av förslaget kan ske i samverkan också innan Region Värmland bildas vid årsskiftet, säger Eva Hallström (MP) ordförande i teknikutskottet i landstinget i Värmland.

Värmlandssamverkan föreslår därför att Region Värmland och Landstinget i Värmland tar fram förslag på hur en gemensam satsning och strategi kan arbetas fram och beslutas för att utveckla Värmland som hästlän, där både hälso- och sjukvårds- och regionala utvecklingsaspekter ingår.

Värmlandssamverkan
Stina Höök (M), regionråd, 070-273 70 50Eva Hallström (MP), ordförande i teknikutskottet, 070-561 23 67
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87