TBE vaccination i Värmland

Antalet fall av TBE (Tick Borne Encephalitis) eller fästingburen hjärninflammation ökar i Sverige. Vaccination är det mest effektiva sättet att skydda sig mot att drabbas av TBE. – Med anledning av detta lägger Värmlandssamverkan ett politisk initiativ om att utreda hur ett vaccinationsprogram kan utformas i Värmland för att minska risken för TBE, säger Elisabeth Kihlström, (KD) ordförande i Sjukhusutskottet.

Under 2017 drabbades 15 personer i Värmland av TBE vilket är rekordmånga. Många som får TBE får milda symtom eller inga symtom alls. De som drabbas av allvarlig TBE kan få hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta som insjuknar blir helt återställda men ungefär en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar. Några drabbas av bestående förlamningar, det är dock ovanligt. Dödsfall kan förekomma men är mycket sällsynt. Barn i förskoleåldern som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna.

I Värmland är det vanligt att man vistas eller bor i riskområden. Folkhälsomyndigheten rekomenderar vaccination till alla som rör sig i områden där TBE finns. – Redan idag rekomenderar Landstinget i Värmland vaccination till alla som bor eller vistas Vänernära, i Slottsbron, Segmon och Grums. Nu har rekommendationen utökats till att gälla även Kil och Fagerås, säger Elisabeth Kihlström.

Med anledning av detta kommer Värmlandssamverkan föreslå landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda hur ett vaccinationsprogram mot TBE i Värmland skulle kunna utformas och vilka effekter det skulle få när det gäller minskad sjukdomsbörda för befolkningen och vilka konsekvenser det får för Landstinget i Värmland.

Värmlandssamverkan
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87