Utöka uppdraget till Friskvården i Värmland

Friskvårdens i Värmland uppdrag är idag är att hjälpa värmlänningarna med fysisk aktivitet, kost och motivation. I uppdraget ingår inte hjälp med alkohol och tobak. Det vill Värmlandssamverkan ändra på och lägger därför ett politiskt initiativ om att utöka uppdraget.

Friskvården i Värmland har idag tre uppdrag: mat, motion och motivation. Kostråden följer de nationella riktlinjerna som finns. Fysisk aktivitet anpassas efter patientens möjligheter tillsammans med hälsosamtal och all personal har utbildats i motiverande samtal. Friskvården tar också emot många FaR (Fysik aktivitet på Recept).

Det som saknas idag är arbetet med att minska användningen av alkohol och tobak. Det vill vi i Värmlandssamverkan ändra på, säger Gert Ohlsson (L), ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet.

Socialstyrelsen har gett ut nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, omfattande fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak. I undersökningen ”Liv och hälsa 2017” om den självskattade hälsan uppgav 8 procent av värmlänningarna (18-84 år) att de är dagligrökare. Och 66 procent av dessa uppgav att de ville sluta röka. 11 procent uppgav att de hade riskbruk av alkohol. Och 11 procent av dessa ville minska sin alkoholkonsumtion.

Med anledning av detta kommer Värmlandssamverkan föreslå landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda ett utökat uppdrag till Friskvården i Värmland omfattande alkohol och tobak.

Värmlandssamverkan
Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65