Utveckla kostutbud och kostråd i landstinget i Värmland

Dagens patienter är ofta väl pålästa inom området kost. De har gjort en egen bedömning av val av kostinriktning utifrån sin egen bedömning av evidensläge, vad de mår bra av och vad som passar in deras liv. Många patienter upplever svårigheter med att få stöd i sitt val av kost när de är i kontakt med vården. Därför lägger Värmlandssamverkan ett initiativ om att utveckla kostråden och kostutbudet i landstinget i Värmland.

I SBU:s (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) rapport 2013 skriver man

Inom hälso- och sjukvården går åsikterna isär om vilka kostråd som är bäst för personer med fetma. SBU:s granskning av den samlade forskningen visar att flera slags råd kan ge viktnedgång. När det gäller att förebygga hjärt-kärlsjukdom är intensiv rådgivning om medelhavskost bättre än råd om lågfettkost. Långsiktigt är råd om lågkolhydrat-, lågfett- och högproteinkost likvärdiga för vikten. Eftersom många människor har svårt att följa kostråd under en längre tid, kan det därför finnas motiv för ett brett utbud av alternativa råd som kan anpassas till individens önskemål.”

”Vi behöver utveckla vårdutbudet så att patienter kan ta del av ett brett utbud av alternativa råd som kan anpassas till individens önskemål i enlighet med SBU:s utvärderingar, säger Marianne Utterdahl (SiV), ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet.

Evidensen kring sockrets negativa inverkan på hälsan är tydlig. Trots detta förekommer socker i många vanliga livsmedelsprodukter. Vid vård på vårdavdelning är möjligheten att välja kost ytterst begränsad. Om man som patient eller närstående behöver köpa något att äta under väntan/besök är den tillgängliga kosten svår att använda sig av, till exempel om man valt en kolhydratfattig kost.

Kost är ett område under förändring och Värmlandssamverkan anser att det är viktigt att utveckla vårt förhållningssätt och förbättra rådgivningen om kost och hälsa.

Här kan du läsa hela initiativet i sin helhet.
2017-06-27_initiativ om patienters rätt att välja kostinriktning

Värmlandssamverkan Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59 Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93 Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56 Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52 Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65 Gert Ohlsson (FP) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87

Kommentera