Värmlandssamverkan vill fortsätta utvecklingen av kvinnosjukvården i Värmland

Kvinnosjukvården har utvecklats mycket under de senaste åren och fortsatt utvecklingsarbete pågår intensivt. En viktig del av kvinnosjukvården är förlossnings- och eftervård. Landstinget i Värmland har en bra förlossningsvård. Den senaste statistiken från Socialstyrelsen visar att Värmland ligger bra till i landet.

Kvinnosjukvården genomför förändring av eftervården, ökar bemanningen, har satt in omfattande utbildningssatsningar och planerar att utveckla vården vid patienthotellet. Ett kulturtolksprojekt har startats, Landstinget i Värmland följer nationella riktlinjer och använder evidensbaserade metoder för att tidigt upptäcka och kunna stödja föräldrar med psykisk ohälsa. Arbetsmiljön har varit i fokus och under de senaste åren har förändrade arbetssätt bidragit till att Värmland nu bryter mot trenden i Sverige och har bra bemanning.

Vi anser att det därför är av stor vikt att utvecklingen fortsätter av hela förlossningsvården för att skapa trygghet för hela familjen, säger Elisabeth Kihlström, landstingsråd (KD) och ordförande i sjukhusutskottet.

Regeringen har efter Socialstyrelsens rapporter om förlossningsvården i Sverige avsatt medel för att förbättra och skapa en mer jämlik vård. Vi i Värmlandssamverkan välkomnar denna satsning och vill använda dessa medel på allra bästa sätt, säger Jesper Johansson, landstingsråd (MP).

Värmlandssamverkan kommer därför att föreslå landstingsstyrelsen att besluta om att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda och ge förslag på hur förlossningsvården kan utvecklas i Värmland. Samt säkerställa att de statliga medlen bidrar till att skapa en helhet med hög kvalitet för föräldrar inom kvinnosjukvården.

Värmlandssamverkan
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65 Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Gert Ohlsson (FP) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet,
072-731 48 87

 

 

Kommentera