Värmland föreslås utvecklas till en smart region

Runt om i världen arbetas det intensivt med att utveckla smarta städer. Stockholm har satt upp en vision om att staden ska bli världens smartaste stad. I andra städer och från statens sida pågår olika utvecklingsarbeten med fokus på smarta städer. Men det är inte bara städer som behöver bli smarta. Det finns mycket goda skäl att också prata om och utveckla en smart landsbygd. Möjligheterna att bo, arbeta och besöka landsbygden ökar dramatiskt genom att på ett smart sätt använda digitaliseringens alla möjligheter. Därför föreslår Värmlandssamverkan i en motion till regionfullmäktige som sammanträder i morgon den 8/12 att Värmland ska utvecklas till en smart region, med både smarta städer och en smart landsbygd.

Med begreppet smarta städer avses digitalisering av städer och ses som en lösning på den snabba urbaniseringens många utmaningar. Samhällstjänster inom allt från smarta transporter och smarta elnät till digital medborgardialog och delningsekonomi är exempel inom begreppet smarta städer. Kort sagt handlar det om att med stöd av digitala system och digitalt förhållningssätt koppla ihop människor för att nyttja våra resurser smartare.

Genom att enbart fokusera på smarta städer riskeras landet att dras isär och att det skapa en ännu större skillnad mellan stad och landsbygd. Att utnyttja våra transportsystem på landsbygden på ett smartare sätt och dela på tjänster och resurser knyter istället ihop landet och staden.

”I Värmland måste vi mer konkret jobba med hur vi minskar skillnaderna i att bo och verka mellan stad och landsbygd. Det är ett viktigt regionalt uppdrag som vi i Värmlandssamverkan kommer att fortsätta driva”, säger Stina Höök Regionråd (M).

Värmland har alla förutsättningar att genom klok samverkan bli en smart region. Ingen aktör genomför detta ensam. Vi behöver samarbeta både mellan offentliga aktörer, såväl som mellan näringsliv och det offentliga.

Värmlandssamverkan
Stina Höök (M), 073-083 21 17
Ola Persson (C) 070-672 50 27
Jesper Johansson (MP)
Elisabeth Kihlström (KD)
Gösta Frödin (FP)
Marianne Utterdahl (SIV)

Kommentera