Värmlandssamverkan lyckades inte rädda tågstationerna

 

Värmlandssamverkans förslag, som skulle hindra Värmlandstrafik från att lägga ner nio tågstationer 2017, röstades ner av socialdemokraterna i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd idag. Värmlandssamverkans förslag innebar att inga fler tågstationer skulle få läggas ner utan att först utreda och redovisa viktiga faktorer som tidsåtgången för att stanna, effekten på total restid, möjligheten att ha skilda stoppmönster för olika turer, tillgången till annan kollektivtrafik på den berörda orten (som bussar) och kollektivtrafikens geografiska tillgänglighet totalt sett längs den aktuella banan.

Ledamöterna från Värmlandssamverkan reserverade sig mot avslagsbeslutet i kollektivtrafiknämnden. De är besvikna över nämndens beslut:

– Det är obegripligt att socialdemokraterna vill låta Värmlandstrafik forcera fram nedläggningarna när vi inte ens vet om det ger några tidsvinster de närmaste åren, säger Jesper Johansson (MP).

– I det gamla nedläggningsbeslutet från 2012 stod det att nedläggningar skulle ske först när man såg att det ger tidsvinster för andra resenärer, men nu lägger man ner stationer ändå, säger Börje Wahlund (M).

– Tycker socialdemokraterna det är ett självändamål att försämra för landsbygden? undrar Britt-Marie Rylander (KD).

– Det är inte heller utrett om man kan ersätta nedlagda stationer med utökad busstrafik, och vad det i så fall kostar. Det enda som är tydligt på den punkten är att Värmlandstrafik inte har någon ambition att ersätta nedlagda tågstationer med bättre bussförbindelser, påpekar Jesper Johansson (MP).

– De som bor längs järnvägslinjerna får väldigt mycket längre till närmaste hållplats än de som bor i andra stråk där man har stomlinjer med busstrafik, förklarar Erik A Eriksson (C).

– Tidigare i år var hela nämnden överens om att det borde stå i trafikförsörjningsprogrammet att vi inte ska lägga ner fler tågstationer utan att först göra en allsidig utredning av olika aspekter. Det är synd att inte socialdemokraterna ville stå fast vid detta nu, säger Irene von Dolwitz (SiV).

 Värmlandssamverkan

Jesper Johansson (MP), vice ordförande 073-035 90 52
Börje Wahlund (M), ledamot 070-693 50 38
Erik A Eriksson (C), ledamot 070-580 24 14
Irene von Dolwitz (SiV), ersättare 070-775 52 65
Britt-Marie Rylander (KD), ersättare 070-608 49 07

 

Kommentera