Flera partier vill stoppa nedläggningarna av tågstationer

Värmlandssamverkan, som består av M, C, SiV, MP, KD och L, lade idag fram ett förslag om att kollektivtrafiknämnden ska hindra Värmlandstrafik från att lägga ner fler tågstationer utan att först göra en allsidig utredning och redovisning av för- och nackdelar med detta.

Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland skulle kunna stoppa nedläggningen genom att besluta om så kallad trafikplikt. Förslaget ska nu beredas, och beslut i ärendet ska fattas vid nästa nämndsammanträde den 22 juni.

Förslaget till trafikplikt syftar till att ingen av stationerna ska läggas ner eller upphöra att trafikeras utan det först genomförs en allsidig utredning och redovisning i enlighet med förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram som fastställdes i kollektivtrafiknämnden 2016-03- 23.

Hela nämnden var då enig om följande text:
”Vid utveckling/förändring av utbudet av stationer och hållplatser i tågtrafiken ska följande faktorer redovisas och beaktas:
• Förväntade förändringar i resandet
• Tidsåtgången för att stanna och effekten på total restid i olika reserelationer
• Möjligheten att ha skilda stoppmönster för olika turer
• Tillgången till alternativ kollektivtrafikförsörjning på orten
• Tågtrafikens och infrastrukturens kostnadseffektivitet
• Geografisk tillgänglighet på den aktuella banan/linjen.”
Värmlandssamverkan
Jesper Johansson (MP), vice ordförande (0730-35 90 52)
Börje Wahlund (M), ledamot
Erik A Eriksson (C), ledamot
Marianne Åhman (L), ledamot
Irene von Dolwitz (SiV), ersättare
Britt-Marie Rylander (KD), ersättare

Kommentera