Värmlandssamverkan tydliggör utvecklingsplanens inriktning     

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsplan som tagits fram i landstinget i Värmland skall vara ett redskap för att skapa framtidens vård och är framtagen ur ett befolknings- och behovsperspektiv.

Planen innehåller en kartbild som syftade till att visa hur vårdbehoven ser ut 2030 utifrån olika vårdnivåer, utan att ange antal byggnader etc. för vården. Kartbilden har varit svårtolkad. Målet med utvecklingsplanen är att skapa fler – inte färre – ingångar till vården, fler flexibla och moderna vårdnivåer och arbetssätt, stärka tillgängligheten till nära vård med hög kvalitet i hela länet.

 

Utifrån Värmlandssamverkans initiativ beslutade därför landstingsstyrelsen idag att uppdra åt landstingsdirektören att förtydliga kommunikation och information av utvecklingsplanen.

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M), ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C), ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Marianne Utterdahl (SIV), ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Jesper Johansson (MP), landstingsråd 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD), ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Gert Ohlsson (L), ordförande i Folkhälso- och tandvårsutskottet, 072-731 48 87

 

Kommentera