Oenighet om tågstationerna igen – MP och C reserverade sig i Värmlandstrafiks styrelse

Värmlandstrafiks styrelse beslöt idag att från och med 2017 ska inga tåg stanna på stationerna Trångstad, Öjervik, Lene, Brunsberg, Ottebol, Lerot och Ås, samt att stationerna Rottneros och Kolsnäs bara ska trafikeras i sommartidtabellen. Styrelseledamöterna Monika Bubholz (MP) och Henrik Lander (C) reserverade sig mot beslutet.

-Förslaget innebär att möjligheterna för människor som bor på landet att välja kollektivtrafiken försämras – särskilt när det ändå inte tycks ge några tidsvinster för dem som åker mellan de större orterna. Och miljöaspekten är också viktig. Om tågstationerna läggs ner tvingas människor åka längre med bil för att komma till en station – eller så tar man bilen hela vägen istället, säger Monika Bubholz.

– Det är även en ekonomisk fråga. Det är stor risk att antalet resande minskar om nio stationer läggs ned, och då minskar bolagets intäkter. Dessutom, om det behövs ny busstrafik som ersättning för indragna tågstationer så blir det extra kostnad, fortsätter Monika Bubholz.

– Det ger inte heller möjlighet att dra ned på antalet tågset från nuvarande 5 till 3, som också har varit ett bärande argument i diskussionen kring stationsstrukturen, tillägger Henrik Lander.

Ersättare i Värmlandstrafiks styrelse från Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna höll med reservationen om att inte lägga ned de nio stationerna.

Ytterligare information

Monika Bubholz (MP), ledamot i Värmlandstrafiks styrelse, 072-229 25 47
Henrik Lander (C), ledamot i Värmlandstrafiks styrelse, 070-557 30 61
Ingegerd Welin Fogelberg (SiV), ersättare i Värmlandstrafiks styrelse, 073-372 83 13
Kenth Carlsson (KD), ersättare i Värmlandstrafiks styrelse, 070-382 35 33

Kommentera