Gert Ohlsson – MMM=Mat Motion Motivation

Det är ledord för Friskvården i Värmland. Våra hälsokonsulenter finns i varje kommun och dit kan de vända sig som vill ha hjälp och stöd att ändra sina levnadsvanor utifrån dessa 3M.

I Värmland har vi en högre andel av befolkningen, jämfört med riket, som har övervikt eller fetma. Drygt 20% av barnen har övervikt eller fetma vilket inte är bra. Visserligen har detta problem minskat något, men arbetet måste fortsätta. Vi har en bra överenskommelse mellan Landstinget i Värmland, länets kommuner, Friskvården i Värmland och Idrottsrörelsen om att samarbeta om arbetet med barnens övervikt. Elevhälsan i kommunerna är här en mycket viktiga aktör.

Det är svårt att gå ned i vikt. Eller rättare, det är svårt att inte gå upp i vikt, sedan man gått ned. Det behövs motivation och stöd många gånger. Detta kan man få av Friskvårdens hälsokonsulenter. De har god utbildning för detta arbete och kan stödja de som söker sig dit. Man arbetar endast med vuxna, inte barn. Friskvården i Värmland tar emot många av de FAR-recept som legitimerad personal skriver ut. FAR= Fysisk Aktivitet på Recept.

Man behöver inte träna för att åka Vasaloppet. Det är den vardagliga rörelsen som ger god effekt. Ta trappan istället för hissen, ta en promenad på 30 min dagligen osv.

Jag frågade en av våra hälsokonsulenter vilken motion som är den bästa? Hon svarade: Den som blir av!

Gert Ohlsson (L) Ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet & Ordförande i styrelsen för Friskvården i Värmland

Kommentera