Jesper Johansson – Miljöarbetet går framåt

Nu när vårvärmen och grönskan äntligen slagit ut, kan man ibland fundera på om det är värt mödan och tiden att sitta på så många möten, läsa så många förslag och fatta så många beslut som vi landstingspolitiker gör. Då kan det vara bra att titta bakåt lite, för att bli påmind om att många saker utvecklas åt rätt håll. Och det kan också vara bra att se sig omkring bland andra landsting, för att upptäcka att Värmland ligger i täten på vissa områden, och för att se vilka vi kan hämta inspiration från för att bli bättre i andra avseenden.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sammanställer en massa information om landstingen och kommunerna i något som kallas ”Öppna jämförelser”.  En trevlig rapport från det arbetet är ”Öppna jämförelser – Miljöarbetet i landsting och regioner 2015” . Där har SKL jämfört olika landstings miljöpåverkan 2014 utifrån sex viktiga aspekter:

  • hur mycket energi som används i landstingens lokaler,
  • klimatpåverkan från medicinska gaser,
  • andel av avfall som går till materialåtervinning,
  • andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken,
  • andel ekologiska livsmedel i landstingens kostverksamhet,
  • antal antibiotika-recept som skrivs ut per 1000 invånare.

Det som är mest glädjande i dessa siffror är den förbättring som skett över tiden. För alla faktorerna utom avfallsåtervinningen finns jämförelsesiffror för 2009 – och i alla de faktorerna har utvecklingen gått i positiv riktning, både i Värmland och i Sverige som helhet!

Så miljöarbetet går framåt, även om vi alltid kan önska att det ska gå snabbare. Landstingen blir mer och mer energieffektiva, klimatpåverkan från medicinska gaser minskar, kollektivtrafiken går alltmer på förnybara bränslen, andelen ekologisk mat ökar, och läkarna blir mer försiktiga med att skriva ut antibiotika.

Väldigt glädjande är också att Värmland har den lägsta energiförbrukningen per kvadratmeter av alla landsting. Och det är en tätposition som vi i Värmland har hållit några år nu. Som en del säger, livet är inte bara en tävling, men det är ändå roligt att vara bäst!

Samtidigt finns det goda föredömen som vi borde kunna lära oss av. I Kronoberg är hela 46 % av maten ekologisk, och i Jämtland återvinns så pass mycket som 36 % av landstingets avfall, bara för att nämna två exempel.

I vårt landsting jobbas det nu för att vi ska nå så många som möjligt av målen i vårt miljöpolitiska program för 2012-2016. Samtidigt har arbetet börjat med att ta fram en ny miljöstrategi, som ska ta vid när det miljöpolitiska programmet löper ut vid årsskiftet. Min förhoppning är att när vi blickar tillbaka om fem år ska vi kunna se att hela Värmland har tagit rejäla kliv i riktning mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Och att landstinget har gjort betydelsefulla bidrag till den utvecklingen.

Jesper Johansson MP, landstingsråd

Kommentera