Marianne Utterdahl – Regionfrågan engagerar

Kvällen faller utanför landstingshuset och jag är på väg att avrunda dagens arbete efter en medlemsstämma. I alla partier pågår febrilt arbete med att fundera över denna mandatperiods stora fråga; ”Hur blir livet för Värmlands invånare den dag vi bildar storregion”. Om vi nu gör det. Och med vilka, varför och när.

Detta är en fråga som berör, engagerar, upprör – eller helt enkelt går helt obemärkt förbi människor.

På samma sätt är det med andra frågor som engagerar och berör. Mycket kraft, tid och engagemang läggs på att samtala med människor. Med tjänstemän och profession, med medlemmar, förtroendevalda i och mellan partier, med väljare och – ja dem man möter.

Så varför händer det inte mera då? Hur kan det komma sig att samma frågor bearbetas om och om igen?  Ibland är frustrationen hög och tålamodet lågt och man får ta i för att hålla i – och hålla ut.

Jo, därför att förändringsprocesser tar tid. Att förändra invanda mönster, stora organisationer, kultur, arbetssätt – tankesätt och vanor. Det tar tid. Och vi i Värmlandssamverkan är helt övertygade om att det enda sättet att komma framåt – är just att förändras. Utveckla, tänka – göra och handla nytt.

Och visst ser vi också förändringens vindar. Den nya ledningsorganisationen som skall stödja verksamheterna i att klara sina uppdrag. Utvecklingsplanen som vi tagit fram i landstinget och som pekar vägen för den vård vi ska leverera framåt, med utgångspunkt i de resurser vi HAR, i de befolkningsbehov som finns och som förväntas komma, med de möjligheter till flexibla, nära och kvalitativa lösningar som finns. Utbyggnaden av första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa. Närvårdsenheter. Mobila team, digitala lösningar, journalen på nätet och möjlighet till webb-bokningar är några lösningar som nu händer.  Akademiska vårdcentraler, som främjar kunskapsutveckling, kompetensförsörjning, kvalitet och bevarandet av nära vård är ett annat exempel på vad som sker ute i länet.

Jo. Visst har vi mycket kvar att uträtta. Men jag avrundar dagen. Det är sent, och jag är trött. Men mycket nöjd.

Tacksam för förtroendet, för uppgiften – att i demokratiska processer- tillsammans med andra förtroendevalda få vara en del av utvecklingen av Värmländsk hälso- och sjukvård och regional utveckling!

Marianne Utterdahl, landstingsråd för Sjukvårdspartiet i Värmland

Kommentera