Fredrik Larsson – utmaningar och möjligheter

Som landstingets ombud på kommuninvests årsstämma har jag förmånen att få lyssna till bra föredrag. Det handlar naturligtvis mycket om utvecklingen av samhällets ekonomi och därmed kommuner och landstings finansiella situation. Det är en viktig grund för möjligheterna att finansiera de stora investeringar som behöver göras inför framtiden. Behovet av bostäder är nästintill akut och därmed infrastrukturen som gör nya områden möjliga att exploatera. För oss i landstingen så handlar det ofta om sjukhusbyggnader och den tekniska utrustning som behövs för framtidens vård. Många sjukhus är byggda på -70 -80 talen och nu börjar det bli hög tid för att renovera och ersätta omoderna byggnader. I Värmland har vi börjat den resan, senast var det nya operationcentrum som invigdes.

Ofta benämns det som stora utmaningar att vi blir äldre och fler, framförallt genom invandring och asylsökande. Men nu hörs också röster som talar om den enorma potentialen som finns i att många pensionärer är friska och krya och har en kompetens som vi verkligen har behov av i arbetslivet. Jag tror också att den sociala effekten av att finnas kvar i arbete, känna sig behövd och att ha en roll är viktigt för välmående. När det gäller att få nya svenskar i arbete så är det naturligtvis en stor utmaning men likaså en enorm potential i outnyttjad arbetskraft. Säkert är det så att det kräver förändringar som inte bara kommer att vara enkla men som på sikt är nödvändiga.

blogg fredrik

Min slutsats är att det finns goda skäl att se positivt på framtiden om vi sköter våra kort rätt.

Fredrik Larsson M, ordförande i landstingsstyrelsen

 

Kommentera