Gert Ohlsson – Asyl

Europa har idag att hantera historiens största flyktingvåg. Det ger alla länder nya och betydligt större utmaningar än tidigare. Varje land måste ta sitt ansvar för att kunna hantera situationen. Tyvärr gör inte alla länder inom EU detta. Sverige är ett av de länder som tagit sitt ansvar och tagit emot ett stort antal asylsökande. Detta märks inte minst i Värmland.

Landstingets uppgift är att göra hälsoundersökningar, ge barnen vaccinationer, tandvård och ”vård som inte kan anstå”.  HIV och TBC förekommer och måste behandlas direkt för att inte sprida denna smitta. Därför har vi öppnat en ny avdelning på CSK för TBC. 20% av platserna på infektionsavdelningen beläggs med asylsökande idag.

Antalet asylsökande ändras från dag till dag. Den senaste statistiken jag har är från 4 april i år. Då hade vi i Värmland 8.760 asylsökande personer i länet. Av dessa var 3.865 barn under 20 år, vilka har rätt till avgiftsfri tandvård som övriga barn. Av dessa barn var 1.156 barn under 6 år.

Antalet hälsoundersökningar under 2015 var 3.727 samt 443 för kvotflyktingar och anhöriginvandring. Fram till 18 mars 2016 hade vi genomfört 2.248 hälsoundersökningar samt 79 för kvotflyktingar och anhöriginvandring. När en person fått Permanent Uppehålls Tillstånd (PUT) listas de automatiskt på närmaste vårdcentral. Sedan kan de själva välja att lista sig på vilken vårdcentral de vill, som alla andra. Dessa besök tar ofta längre tid pga tolk mm. För denna extra kostnad får Landstinget ingen kompensation.

Landstinget i Värmland är nu pilotlän med SKL för att följa asylvården. Där riggar man även för att kunna ta hand om den psykiska ohälsan som man tror kommer att komma fram över. Många har redan sökt vård för Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), vilket man befarar kommer att öka. Många flyktingar vittnar om hemska upplevelser från sina hemländer med grovt våld, övergrepp och dödande.

Folktandvården har tagit hjälp av pensionerade och mycket erfarna tandläkare samt tandhygienister. Man åker ut till asylboendena och har med sig tandborstar och tandkräm.  Man får lära sig hur nödvändigt det är att borsta tänderna morgon och kväll. Många barn har en djupt gången karies i tänderna , nästan ner till tandköttet. Många har stor konsumtion av socker, vilket man också diskuterar med de vuxna om.

Barnhälsovården har stora utmaningar med att följa upp vaccinationer. Det är svårt att utreda vilka vaccinationer barnen redan har fått i sina hemländer och vad som behöver kompletters.  Mödrahälsovården utmanas av ett ganska stort antal gravida kvinnor som inte kan tala svenska. Det är brist på tolkar och kommunikationen är komplicerad. I en kommun finns det för närvarande 25 gravida kvinnor, varav hälften inte kan prata eller förstå svenska.

De asylsökande kallas till vårdcentraler och Folktandvården och får avgiftsfri resa med kollektivtrafiken mot uppvisande av kallelsen. Nu visar det sig att i många fall kommer då hela familjen med till sjukbesöket. Detta enligt vad de brukar görai sina hemländer. Här har vi nu satt in en informationsinsats för att informera om att det är endast den som ska göra sjukbesöket som får åka avgiftsfritt.  Det har även varit väldigt många larm på ambulans till asylboendena, där det visat sig inte alls handla om akut sjukvård. Vi informerar nu om att det finns vårdcentraler dit man alltid ska vända sig, utom vid akuta fall. Information om vår sjukvårds organisation på flera språk är nu under utarbetande och mycket finns redan på 1177.

Landstinget får ersättning av Migrationsverket för de asylsökande. Dessutom erhöll vi ett extra anslag i dec 2015 för 2015 och 2016 på 61,1 miljoner kr.  Utmaningen ligger i att organisera om sjukvården efter det nya behovet som uppstått. Informationen från Migrationsverket behöver bli bättre. Idag får Landstinget oftast veta först i efterhand att det kommit en ny grupp asylsökande, eller att en grupp har flyttat, inom länet eller till en annan del av landet. Vår nya enhet för asylsjukvård arbetar hårt med alla dessa frågor och tar sig ständigt an nya utmaningar. Ingen vet vilka utmaningar vi står inför i flyktingfrågan i framtiden. Men vi har höga ambitioner att klara uppgifterna. Här behöver vi utveckla samarbetet med de ideella organisationerna och kommunerna som redan idag gör stora och värdefulla insatser.

Gert Ohlsson (L) ordförande i folkhälso- och tandvårdsutskottet.

 

Kommentera