Elisabeth Kihlström – Förnyelse

Nu har vi sommartid i Sverige. Vintern är över för den här säsongen och vi ser fram emot spirande grönska och värme. Årstiderna ger variation och vi får varje vår uppleva hur naturen vaknar och förnyas.

I Landstinget i Värmland arbetar vi också med förnyelse. Utvecklingsplanen för framtidens hälso- och sjukvård visar på inriktningen. Jag är övertygad om att detta är rätt väg att gå. Vi ska forma vården utifrån värmlänningarnas behov och önskemål. Möjligheten att själv kunna välja och påverka är betydelsefull. Vi lever i ett samhälle som ser helt annorlunda ut än det gjorde när landstingen bildades för 150 år sedan. Självklart måste det få konsekvenser även för vården. Mycket har också förändrats och det ständiga förbättringsarbetet sker hela tiden i våra verksamheter. I veckan som gick knöts det band på sjukhuset i Torsby, avdelningar har slagits samman och organiserats om för att vården ska ligga i framkant med hög kvalitet.

knyta band

Kvalitet är ett av våra nyckelord och kvalitet ska vara vägledande i allt vi gör i landstinget. Därför bygger också förändringsarbetet på gedigen kunskap om hur det ser ut i Värmland. Vilka sjukdomar som är vanligast och hur prognosen ser ut när det gäller framtiden. Demografi och geografi är viktiga utgångspunkter. Den vård som kan finnas nära ska vara nära. Mer avancerad vård måste samlas på färre platser, ju mer specialiserad den är desto färre platser. Det är ganska självklart egentligen.

”Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka?” skrev Karin Boye i sin dikt som handlar om våren men också om att vara människa. Den handlar om att våga släppa taget och att känna tillit inför det skrämmande okända.

Tillit är viktigt även när det gäller förändring och utveckling av vården. Därför är de andra två nyckelorden vi använder i landstinget mycket viktiga. Kunskap och känsla. Kunskap bygger upp kvaliteten. Känsla ger perspektiv och är viktigt för att skapa respektfulla möten. Då kan vi känna trygghet även i förändring och förnyelse.

Elisabeth Kihlström, ordförande i sjukhusutskottet.

Kommentera