Marianne Utterdahl – Hur gardiner kan göra en människa glad

Söndag kväll, kycklingen ligger och gottar till sig i ugnen och jag summerar veckan. En intensiv och väldigt givande vecka. Förutom alla ”vanliga” möten och sammanträden har jag också hunnit med att delta i landstingets medborgardialoger vid tre tillfällen. Dialogerna har handlat om framtidens hälso- och sjukvård. Fast egentligen även om hur vi kan och borde förstå att ”framtiden” redan är här.

Dialoger med väljare, medborgare och andra ”utanför aktivt politiskt arbete” sker ju varje dag. I butiken, på promenaden, via telefon och mail och vid våra regelbundna verksamhetsbesök. Syftet med medborgardialogerna är att det är strukturerat upplagt, stöttat av sakkunniga tjänstemän. Vi förtroendevalda med olika partibeteckning är ute för att lyssna mer än tala. Och framförallt inte debattera mellan partierna. Lyssna. Även om det är varierat hur vi klarar av detta, så är det vårt tydliga uppdrag och ambition.

Vi har pratat om och visat filmer om hur modern teknik och flexibla lösningar kan öka jämlikheten i länet, stärka tillgången till nära vård och till enklare lösningar och använda våra gemensamma resurser smartare. Fyra korta filmsnuttar som man också kan se på landstingets hemsida; http://www.liv.se/Politik-och-medborgardialog/Medborgardialog/Medborgardialoger-2016/  har visats som underlag till diskussionerna.

Och visst har det kommit in många intressanta och viktiga synpunkter! Ett bra underlag till fortsatt arbete och utveckling som är mycket värdefull. Att värna om den nära vården är mycket viktigt inte bara för invånarnas hälsa – utan också för att hela Värmland ska stärkas och utvecklas.

Vid ett studiebesök i Stockholms läns landsting under torsdagen och fredagen så var det tydligt att för patienter som behöver en vård anpassad till framförallt åldrandets sjukdomar, är utbud, innehåll och vårdkedjan något som hela landet behöver bygga upp, ja helt enkelt hur lika våra utmaningar i landets olika sjukvårdsregioner är.

Att sedan avsluta veckan med ett besök i de nya lokalerna avsedda för Närvårdsplatser i Säffle och få höra våra tjänstemän inspirerat berätta om Säffle och Kristinehamns avdelningar var mycket välgörande. Vi fick lyssna på hur de är en viktig del av framtidens vård och med ett nytänkande arbetssätt skall utgöra en viktig del av den förbättrade vårdkedjan för våra mest sjuka äldre. Ett stort intresse visades, och vi fick dela upp besökarna i två grupper för att få plats!

Men höjdpunkten kom när tjänstemännen tog fram tygproverna för att berätta om hur de nu planerar gardinerna till avdelningen i olika gröna nyanser!

– då förstod vi alla att efter en tålmodig och stundtals het folkopinion, många debatter och beslut senare, att det politiskt, demokratiska arbetet gör skillnad,

  • Närvårdsplatserna är inom kort verklighet!!  Tack alla som bidragit och bidrar! EN viktig del av framtidens vård är snart på plats. Vi fortsätter i den riktningen!!

 

Ja, nu tänker jag somna gott och sova djupt. Och drömma om gröna gardiner!!

Marianne Utterdahl

bild mariannebild marianne 1

Kommentera