Jane Larsson – Framtidens vård

Vill börja med att gratulera allmänspecialisten Gunilla Hasselgren, känd som den trevliga och informativa läkaren i TV-programmet ”Fråga doktorn”, till att ha blivit promoverad till hedersdoktor i Uppsala. Hon ger allmänläkaren ett ansikte mot allmänheten med sin breda kompetens och tydliga svar i tv. Hennes uttalande i läkartidningen att ”vi doktorer måste ut ur tegelhögarna”, skulle kunna vara en sammanfattning av den framtida sjukvården som vi nu jobbar med i Värmland. Turnén med medborgardialoger i länet blir mycket intressant och viktig då vi kommer nära det som dagligen händer runt människor som av olika anledningar besöker eller har kontakt med vården i länet.

Hur framtiden vård skall se ut kan kännas både skrämmande och spännande. Ett kan vi vara säkra på, det kommer inte att se ut som idag. Tekniker och medicinprodukter utvecklas hela tiden. Vårdcentralerna kommer inte att se ut som dom gör idag, datatekniken kommer att finnas med på ett sätesorter vi för 10-år sedan inte trodde skulle kunna vara möjligt.

Det ger också helt andra arbetsplatser för de som jobbar inom vården och kunskapen som krävs kommer att utvecklas helt annorlunda. Jag tror också att det kommer att vara viktigt med med ytterligare utövare inte bara inom landstinget utan även som privata aktörer. Förmodligen kommer privata aktörer och landstinget att samarbeta både inom och utanför de lokaler som vi är vana att det finns sjukvård i idag. Vården måste flyttas ut närmare patienterna genom att en del av vården blir mobil, men även att exempelvis Närvårdsplatserna utökas i länet. Vi blir flera äldre som behöver vård, men inte specialistvård. Detta visar Stjärnsteds utredning till regeringen och vi kan bara konstatera att vi ligger före i dessa tankar. Att också skapa möjligheter för människor att själva kunna söka sin specialist var som helst i Sverige borde vara högprioriterat arbete.

Vården måste också bli mera jämställd. Återigen kommer information att kvinnor får sämre och mindre vård än män. Nu sist gällde det tarmcancer. Vi kvinnor skall inte behöva vara krävande för att få den vård som finns tillgänglig. Det skall ske beroende på diagnos vilken vård man skall få, inte kön eller ålder. Jag vill att alla skall kunna känna sig lika trygga oavsett vilket behov av vård, omsorg eller rehabilitering man har.

Jane Larsson (C) ordförande Personalutskottet

Kommentera